• nl
  • en

Actualiteiten

Onze top drie van best gelezen artikelen voor u…

Graag delen we de top drie van best gelezen artikelen van 2018 met u in dit blog. Want soms is het gewoon goed om even stil te staan bij het oude, maar belangrijke, voordat er weer allerlei nieuwe informatie wordt gedeeld… Heeft u na het lezen van dit blog nog vragen, dan horen wij dat... Read More

Interview Tax Live: “UBO-register: Het kan en moet anders!”

  Mr. dr. J.A. Booij gaf een interview aan Tax Live over het UBO-register. Er is forse kritiek op het UBO-register. De privacybescherming van de UBO is een van de heikele punten. Arnaud Booij beziet een en ander door een juridische bril. In zijn ogen vormen de openbaar toegankelijke UBO-gegevens een ontoelaatbare inbreuk op de... Read More

Artikel in FED: “Mandatory Disclosure: Reacties op het conceptwetsvoorstel”

Door: mr. dr. J.A. Booij Inleiding Op 19 december 2018 is in Nederland het wetsvoorstel ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ ter implementatie van de EU-Richtlijn 2018/822/EU (hierna: Richtlijn) ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor intermediairs en belastingplichtigen ten aanzien van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies. In deze bijdrage besteedt Arnaud Booij met name aandacht... Read More

Rondetafelgesprek Tweede Kamer: forse kritiek op UBO-register

De gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn is er duidelijk over: vanaf 10 januari 2020 moet het UBO-register, dat transparant maakt wie de uiteindelijke zeggenschap heeft binnen een rechtspersoon, in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Onder rechtspersonen vallen naast ondernemingen ook juridische entiteiten, zoals een vereniging of stichting. Afgelopen woensdag heeft Arnaud Booij, partner bij Booij Bikkers... Read More

Arnaud Booij neemt deel aan rondetafelgesprek UBO-register in de Tweede Kamer – 22 mei 2019

mr. dr. J.A. Booij is gevraagd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek op woensdag 22 mei 2019 in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukdossier 35 179), waarin de verplichting tot een UBO-register is opgenomen. Lees het door mr. dr. J.A. Booij ingediende position... Read More

Zetelverplaatsing: bestuurder, DGA of degene die belast is met de verplaatsing, pas op met belastingheffing

Wanneer je de feitelijke leiding van een onderneming naar het buitenland verplaatst, dan betekent dit feitelijk dat je het adres van de vennootschap verplaatst, terwijl de statutaire zetel in Nederland blijft. De vennootschap wordt daardoor ook belastingplichtig in het buitenland. Op zich is dit gegeven niet zo bijzonder, ware het niet dat de betrokken bestuurder,... Read More

Arnaud Booij geeft cursus over: ‘Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen’

Voor het Instituut Juridische Opleidingen geeft mr. dr. J.A (Arnaud) Booij samen met prof. mr. J.B. Wezeman op 4 juni 2019 en 2 december 2019 de cursus Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen. Doelgroep: De doelgroep is advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en juristen van trustkantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring... Read More