• Nederlands
  • Engels

Actualiteiten

Tijdschrift voor Insolventierecht 2020/5: Recensie van fiscale monografie van Mr. dr. M.H.M. van Oers met de titel “De doorstart van een BV bij insolventie, tweede druk

07 okt 2020
Door mr. dr. J.A. Booij De redactie van het tijdschrift TvI heeft mij gevraagd om een recensie van de tweede druk van het boek van Van Oers over de doorstart van een BV bij insolventie te verzorgen. Het boek behandelt het thema de doorstart van een BV bij insolventie en is een zeer uitgebreid fiscaal naslagwerk... Read More

Verplichte inschrijving UBO register is van start gegaan

07 okt 2020
Per 27 september 2020 is het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register in werking getreden. De inwerkingtreding van het UBO-register volgt uit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In dit artikel kunt u meer lezen over de praktische zaken waar u tegenaan kunt lopen als (belasting)adviseur bij het voldoen aan de opgelegde... Read More

Update COVID-19 maatregelen!

04 sep 2020
Op 28 augustus kondigde het kabinet aan of en op welke wijze lopende COVID-19 maatregelen voor ondernemers en werkenden worden voortgezet. Een aantal maatregelen wordt verlengd tot 1 januari 2021 of zelfs tot 1 januari 2023. Het pakket steunmaatregelen, waaronder de NOW (tegemoetkoming loonkosten), Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen), TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb) wordt verlengd tot en... Read More

Beperk uw risico’s bij inlenen van personeel (ook in tijd van COVID)

25 aug 2020
In een vorige blog bespraken wij de risico’s voor de ondernemer die uitlener is van personeel en gebruik maakt van de verruimde deblokkeringsmogelijkheid op de G-rekening wegens COVID-19. Als u als ondernemer personeel inleent van de uitlener, dan ontvangt u van de uitlener een factuur voor de kosten van het inlenen van personeel. Een deel... Read More

Is de liefde voor uw bank nog steeds wederkerig?

18 aug 2020
Op pagina 2 van het Financieel Dagblad van 11 augustus 2020 staat op nummer 1 van de best gelezen artikelen op www.fd.nl het artikel ‘Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekeningen’. Dit artikel gaat over de relatie tussen de bank en haar cliënt die wordt beëindigd na witwascontroles en is aanleiding om in deze... Read More

Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en toezicht

24 jul 2020
“Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en toezicht” Met deze mededeling kondigde de Belastingdienst op 13 juli jongstleden aan dat zij haar werkzaamheden weer voorzichtig begint op te starten. Wat betekent dit voor u? In deze blog besteden we daar kort aandacht aan. De Belastingdienst gaat weer controleren Zoals wellicht bij u bekend heeft de Belastingdienst... Read More

Een aantal belangrijke fiscale (steun)maatregelen op een rij

21 jul 2020
In verband met de coronacrisis heeft het Kabinet een (nood)pakket aan maatregelen geïntroduceerd om de ondernemer te ondersteunen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 oktober 2020. In deze blog zetten wij een aantal belangrijke fiscale maatregelen op een rij. Uitstel van betaling Het is voor ondernemers mogelijk om uitstel van betaling aan te... Read More

Beste notaris, weet u wie de wederpartij van uw cliënt is?

16 jul 2020
In deze blog besteden we dit keer aandacht aan één van de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor de notaris: het cliëntonderzoek van de wederpartij bij de door u te begeleiden transactie. Veel notarissen weten inmiddels dat het belangrijk is om een goed risicobeleid te hebben en... Read More

De G-rekening voor uitleners vrij besteedbaar? Let op de risico’s!

10 jul 2020
De G-rekening (een geblokkeerde rekening) gebruikt u als ondernemer in de uitzendbranche, detachering of bouw om normaliter loonbelasting en omzetbelasting aan de Belastingdienst te betalen. Stel, u bent een ondernemer in de uitzendbranche en u leent personeel uit (de uitlener) aan uw opdrachtgever (de inlener), dan wordt een deel van uw factuur door de opdrachtgever... Read More