• nl
  • en
slide4

Actualiteiten

Bent u al voorbereid op de nieuwe regels voor trustkantoren?

Zoals verwacht, is op 5 juli jl. de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) aangenomen door de Tweede Kamer. Met de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 worden de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en krijgt de toezichthouder meer handhavingsmiddelen ter beschikking. In de praktijk zal dit inhouden dat trustkantoren nog meer dan onder de huidige wet beoordeeld zullen... Read More

Column Aftersales Magazine: “Contante betaling, constant opletten”

Door: mr. C.A.H. Bikkers Bij het ontvangen van cash is alertheid gewenst. Wie een ongebruikelijke transactie niet meldt en nalaat een cliëntenonderzoek te doen kan zomaar met de rechter te maken krijgen, betoogt advocaat Charlotte Bikkers. Als fiscaal advocaat krijgt zij steeds meer vragen uit de autobranche over contant geld. De controle en de wetgeving... Read More

Mandatory Disclosure – heeft u al beleid gemaakt?

Vanaf 25 juni jl. is de EU Richtlijn “Mandatory Disclosure” in  werking getreden. Potentieel internationaal aggressive fiscale structuren moeten gesignaleerd worden, zodat die later aan de belastingdienst gemeld kunnen worden. Dit is met name van belang voor belastingadviseurs, advocaten en trustkantoren, maar ook banken en vermogensbeheerders krijgen er mee te maken. Wij helpen organisaties beleid... Read More

Wetsvoorstel Wet Toezicht Trustkantoren 2018 aangescherpt

De definitie van trustkantoor wordt in de MvT bij de Wtt 2018 nader uitgelegd. ‘Trustkantoor: degene die, al dan niet tezamen met andere natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer trustdiensten verleent.’ Uit de MvT volgt dat de term “al dan niet tezamen” met name van belang is in de... Read More