Actualiteiten

Kroniek algemene beginselen van behoorlijk bestuur

11 jul 2022
Door: mr. C.A.H. Bikkers Ongeveer elke twee jaar publiceert het TFB een kroniek algemene beginselen van behoorlijk bestuur over de in die periode verschenen belastingrechtspraak. Ook in de afgelopen periode (vanaf 1 juli 2020) is er fiscale jurisprudentie verschenen waarin ten aanzien van een opgelegde belastingaanslag de algemene beginselen aan de orde zijn gesteld. Hoewel... Read More

Taxpayer Advocate Service in Nederland

25 mei 2022
Door: mr. dr. J.A. Booij en mr. A.J.I.M. van der Velde In het coalitieakkoord 2021-2025 is aangekondigd dat er een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp naar voorbeeld van de Amerikaanse ‘Taxpayer Advocate Service’ (TAS) zal komen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat deze TAS inhoudt en wordt onderzocht hoe een Nederlandse versie van de TAS eruit... Read More

Artikel “Aansprakelijkheid bestuurders: fiscaal en civiel”

24 mrt 2022
Door: mr. dr. J.A. Booij en J.H.P.M. Raaijmakers In Nederland geldt als uitgangspunt dat rechtspersonen en natuurlijke personen in beginsel strikt gescheiden vermogensrechtelijke betrekkingen kennen. Eind jaren tachtig is in verband met het toenemende oneigenlijk gebruik en misbruik van rechtspersonen een fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en daarnaast een civiele bestuurdersaansprakelijkheid ingevoerd. In dit artikel wordt ingegaan op... Read More

Openheid over cryptovermogen is niet altijd eenvoudig

15 mrt 2022
Door de groeiende cryptomarkt en de bewustwording ten aanzien van de verplichting om cryptovermogen aan te geven in de belastingaangifte, zijn er steeds meer mensen die (alsnog) hun volledige cryptovermogen willen opgeven en een verbeterde aangifte inkomstenbelasting willen doen. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. In de praktijk maken wij een heel scala aan beweegredenen... Read More

Openheid over cryptovermogen is niet altijd eenvoudig

15 mrt 2022
Door de groeiende cryptomarkt en de bewustwording ten aanzien van de verplichting om cryptovermogen aan te geven in de belastingaangifte, zijn er steeds meer mensen die (alsnog) hun volledige cryptovermogen willen opgeven en een verbeterde aangifte inkomstenbelasting willen doen. Er kunnen hiervoor verschillende redenen zijn. In de praktijk maken wij een heel scala aan beweegredenen... Read More

Een quickscan voor een fixed price!

01 mrt 2022
Wij hebben op kantoor een quickscan voor Wwft-beleid ontwikkeld. Bedoeld voor advocaten, belastingadviseurs, notarissen, accountants en andere zakelijke en financiële dienstverleners. Geïnteresseerd? Wij helpen u graag!

De Wwft voor advocaten | Editie 2022 | mr. dr. J.A. Booij via Juris Didact

28 feb 2022
In deze e-cursus komen de kernpunten aan de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook van belang voor u als advocaat, omdat u kennis moet hebben van de Wwft om te kunnen beoordelen of uw dienstverlening onder de Wwft valt. Met... Read More

Interview met Arnaud Booij in het Belastingmagazine

07 dec 2021
Arnaud Booij is door Astrid Klein Sprokkelhorst geïnterviewd voor het Belastingmagazine, 30e jaargang (december 2021). “De afgelopen decennia is de belangstelling van fiscalisten voor het formele belastingrecht toegenomen. Was het aanvankelijk een onderwerp dat ‘erbij werd gedaan’, tegenwoordig hebben fiscale advocaten een vrijwel volledige procespraktijk. Dit jaar vierde Booij Bikkers, een kantoor dat zich specialiseert... Read More