• nl
  • en
slide4

Actualiteiten

Verhuld buitenlands vermogen: onderzoeken Belastingdienst geïntensiveerd!

Recent heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat in 2019 nieuwe onderzoeken zullen worden ingesteld door de Belastingdienst naar ingewikkelde structuren waarin buitenlands vermogen wordt verhuld. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarbij de vestigingsplaats wordt verhuld of situaties waarin belastingplichtigen weigeren om informatie te verstrekken. Zaken waarin ingewikkelde constructies verborgen worden gehouden en waarbij intensief gebruik wordt... Read More

HQ accreditatie voor de BOTO I en BOTO II, nieuwe stijl

Booij Bikkers advocaten biedt al sinds enkele jaren opleidingen aan voor medewerkers in de trustsector. De Basisopleiding Trust Officer I en II zijn nieuw en deze opleidingen zijn beide door Holland Quaestor geaccrediteerd. Indien u geïnteresseerd bent in deze opleiding(en), neem dan contact met ons op via academy@booijbikkers.nl.

Booij Bikkers hires Financial Compliance Expert

We are pleased to announce that Alexander Drouville has joined our team as of September 2018. Alexander is experienced in Financial Regulatory Compliance and has worked several years as compliance officer in various international operating financial companies. Alexander will strengthen our capacity to assist our clients in all kinds of financial regulatory and AML/CFT issues, as... Read More

De nieuwe Wwft: serious business! 

Op 11 juli is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Implementatiewet en twee weken later trad de nieuwe Wwft al in werking – samen met een nieuw uitvoeringsbesluit en een nieuwe uitvoeringsregeling. Voorkom betrokkenheid bij witwassen en fiscale fraude. Booij Bikkers helpt met inhouse trainingen en met opstellen van een goed beleid.

Douanerechtspraak 2018/108: Commentaar bij Gerechtshof Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1422

Door: mr. G. van Dam Etidroninezuur, CAS-nummer, kwalificatie, vrijstelling Post 2931 90 50 Tariefindeling etidroninezuur. Etidroninezuur wordt ingedeeld onder GN-postonderverdeling 2931 90 50 (etidroninezuur (INN) (1-hydroxyethaan-1,1-difosfonzuur) en zouten daarvan). Het product bestaat uit een mengsel van 40% water en 60% etidroninezuur en kwalificeert niet als het product dat wordt aangeduid met CAS-nummer 2809-21-4. Het Hof... Read More

NTFR 2018/1764: Commentaar bij Gerechtshof Den Haag 1 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1192

Door: mr. G. van Dam Commissionair ten onrechte belastingplichtige voor de accijns Een Luxemburgse SA, zustermaatschappij van belanghebbende, is eigenaresse van een motortankschip. Het schip beschikt over twee bunkertanks ten behoeve van gasolie voor de voortstuwing van het schip. Belanghebbende treedt op als vervoerscommissionair die contracten voor het vervoer voor goederen afsluit in eigen naam... Read More

NTFR 2018/1681: Commentaar bij Hoge Raad 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1022

Door: mr. G. van Dam Antidumpingrechten komen in mindering op douanewaarde Belanghebbende heeft aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van bevestigingsmiddelen. Zij heeft deze gekocht van E, gevestigd in Indonesië. De levering is geschied onder de voorwaarde ‘delivery duty paid’ (DDP). Als land van oorsprong is Indonesië opgegeven. Als bewijs daarvan heeft... Read More

NTFR 2018/1410: Commentaar bij Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:910

Door: mr. G. van Dam Bij ontduiking van antidumpingrechten geen beroepmogelijk op bindende inlichting betreffende de oorsprong Belanghebbende heeft als indirecte vertegenwoordiger van B bv aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van de biodiesel. In deze aangiften heeft zij Canada als land van oorsprong vermeld. B bv beschikt namelijk over bindende inlichtingen... Read More

Bent u al voorbereid op de nieuwe regels voor trustkantoren?

Zoals verwacht, is op 5 juli jl. de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) aangenomen door de Tweede Kamer. Met de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 worden de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en krijgt de toezichthouder meer handhavingsmiddelen ter beschikking. In de praktijk zal dit inhouden dat trustkantoren nog meer dan onder de huidige wet beoordeeld zullen... Read More