• Nederlands
  • Engels

Actualiteiten

Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst

05 jan 2021
Het gebeurt met enige regelmaat dat er stukken (aangetekend) naar de belastingdienst worden gestuurd en daar wel aankomen, maar daarna onvindbaar zijn (zie o.a. opinie Heleen Elbert NDFR 2020/1788). Deze stukken worden soms gestuurd omdat de belastingdienst daarom vraagt, maar vaak gaat het om een verzoek tot vooroverleg. Er is vaak geen contactpersoon, en zal... Read More

Verlenging belastingmaatregelen COVID-19

22 dec 2020
Het kabinet heeft op 9 december 2020 aangekondigd een aantal belastingmaatregelen te verlengen in verband met COVID-19 tot 1 april 2020. In een eerder blog schreven wij al over een aantal door het kabinet getroffen maatregelen. In dit blog geven wij aan welke belastingmaatregelen er worden verlengd. Ook zijn er een tweetal nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd.... Read More

Voor het toezicht op de (Europese) anti-witwasregelgeving ook nog een nieuw Europees toezichtsorgaan?

19 nov 2020
De Europese Commissie komt begin volgende jaar met voorstellen over de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder die problemen zoals kennisuitwisseling en internationale samenwerking bij het bestrijden van witwaspraktijken helpt bestrijden. Maar in hoeverre verschilt deze nieuw te vormen entiteit van de Europese Bankautoriteit (EBA) met haar recente uitbreiding van bevoegdheden? De EBA is belast... Read More

Cursus ‘Fiscaal recht voor de ondernemingsrechtpraktijk’ voor IvJO door Arnaud Booij op 26 november a.s.

18 nov 2020
Op 26 november a.s. verzorgt Arnaud Booij voor IvJO de cursus ‘Fiscaal recht voor de ondernemingsrechtpraktijk’. Ondernemingsrechtadvocaten, -notarissen en bedrijfsjuristen lopen in hun praktijk vaak aan tegen fiscale vraagstukken. ‘Hoe zit dat fiscaal?’ of ‘Heeft dat fiscale consequenties?’ Fiscale basiskennis toegespitst op de ondernemingsrechtpraktijk is dan van belang om op tijd de fiscale aandachtspunten te... Read More

Tijdschrift voor Insolventierecht 2020/5: Recensie van fiscale monografie van Mr. dr. M.H.M. van Oers met de titel “De doorstart van een BV bij insolventie, tweede druk

07 okt 2020
Door mr. dr. J.A. Booij De redactie van het tijdschrift TvI heeft mij gevraagd om een recensie van de tweede druk van het boek van Van Oers over de doorstart van een BV bij insolventie te verzorgen. Het boek behandelt het thema de doorstart van een BV bij insolventie en is een zeer uitgebreid fiscaal naslagwerk... Read More

Verplichte inschrijving UBO register is van start gegaan

07 okt 2020
Per 27 september 2020 is het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register in werking getreden. De inwerkingtreding van het UBO-register volgt uit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In dit artikel kunt u meer lezen over de praktische zaken waar u tegenaan kunt lopen als (belasting)adviseur bij het voldoen aan de opgelegde... Read More