• Nederlands
  • Engels

Actualiteiten

WFR Fiscaal Café over fiscale rechtsbescherming – livestream op 9 juni 2021

20 mei 2021
Sinds de toeslagenaffaire staat (het gebrek aan) fiscale rechtsbescherming in het middelpunt van de belangstelling. Reden voor de redactie van het Weekblad fiscaal recht om in het fiscaal café aandacht te besteden aan het onlangs uitgebrachte rapport van de Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken. Drie deskundigen geven op 9 juni a.s. hun visie op dit rapport. De kinderopvangtoeslagaffaire... Read More

De nieuwe editie van ‘De wwft voor advocaten’ is weer uit!

20 mei 2021
In deze praktijkgerichte juridische nascholing, geschreven door Arnaud Booij in samenwerking met Juris Didact, komen kernpunten aan de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze cursus is bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met bepaalde dienstverlening die onder de Wwft... Read More

Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2021/3: “Mediation in belastingzaken is een must”

17 mei 2021
Door: mr. dr. J.A. Booij TFB 2021/3. Een dringende oproep voor een wettelijke regeling voor mediation/facilitation in belastingzaken. Belastingrecht is ingewikkeld. Burgers en bedrijven, maar ook de medewerkers van de Belastingdienst zelf, maken regelmatig fouten. Soms is men niet bewust van een fiscale regeling die moet worden toegepast. Soms komt men ongewild en onbedoeld in... Read More

Een fiscale boete? Bankrekening in gevaar!

11 mei 2021
    Door Arnaud Booij Banken moeten in het kader van de anti-witwasregelingen (Wwft) onderzoeken doen, dat is inmiddels wel bekend. Dat betekent dat ze niet alleen moeten weten wie hun cliënt is (en de UBO), maar ook moeten ze nagaan of er een risico is dat er geldstromen zijn die uit een misdrijf afkomstig... Read More

Interview Arnaud Booij INTO business: ‘Booij Bikkers advocaten gaat strategische samenwerking aan’

11 mei 2021
Op 19 april 2021 werd het interview van Arnaud Booij met INTO business gepubliceerd over de strategische samenwerking met HVK Stevens. Met ingang van april is Booij Bikkers advocaten een strategische samenwerking aangegaan met belastingadvieskantoor HVK Stevens. Beide kantoren, die zelfstandig en onafhankelijk van elkaar opereren, bundelen hun krachten. “De expertises van beide kantoren vullen... Read More

Mediation in belastingzaken is een must

13 apr 2021
Een dringende oproep voor een wettelijke regeling voor mediation/facilitation in belastingzaken. Door Arnaud Booij Belastingrecht is ingewikkeld. Burgers en bedrijven, maar ook de medewerkers van de belastingdienst zelf, maken regelmatig fouten. Soms is men niet bewust van een fiscale regeling die moet worden toegepast. Soms komt men ongewild en onbedoeld in een fiscaal lastig parket.... Read More

Persbericht: Strategische samenwerking HVK Stevens met Booij Bikkers advocaten

06 apr 2021
Belastingadvieskantoor HVK Stevens en Booij Bikkers advocaten gaan met ingang van april 2021 een strategische samenwerking aan, waarbij beide kantoren hun krachten zullen bundelen. De kantoren blijven daarnaast zelfstandig en onafhankelijk van elkaar opereren. Het volledige persbericht leest u hier.

Mag het van de bank?

01 mrt 2021
Fiscale Integriteitsrisico’s bij toepassing Wwft, Wft en Wtt Banken en andere financiële instellingen zijn verplicht om de fiscale integriteitsrisico’s van hun cliënten in kaart te brengen en deze te toetsen aan hun “tax risk appetite”.  Het betreft zowel het risico dat de cliënt betrokken is bij belastingfraude als het risico dat de financiële instelling betrokken... Read More