• nl
  • en
slide4

Actualiteiten

‘Mandatory Disclosure’ is een feit!

Op 13 maart 2018 zijn de regels voor ‘mandatory disclosure’ met unanimiteit aanvaard. Hiertoe wordt Richtlijn 2011/16/EU (nieuwe bijstandsrichtlijn) gewijzigd. ‘Mandatory disclosure’ ziet op het vooraf melden van grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren met bepaalde eigenschappen door tussenpersonen. Hoewel dit begrip een breder bereik heeft, zal het in de praktijk veelal een meldingsplicht voor de belastingadviseur betekenen.... Read More

Tijdschrift Fiscaal Belastingrecht: ‘Het UBO-register en de uitwisseling van UBO-informatie (deel II)’

Door: mr. dr. J.A. Booij In Nederland zal de Wet ter voorkoming van witwassen en nancieren van terrorisme (hierna: Wwft) worden gewijzigd, ter implementatie van de Vierde Anti- witwasrichtlijn (hierna: de richtlijn). Onderdeel daarvan is de introductie van het UBO-register, waarvoor op 17 maart 2017 een aparte consultatie Implementatiewet UBO-register is gepubliceerd. Eind 2017 was hierover... Read More

Brainstormsessie over nieuwe WTT op 25 april 2018

Booij Bikkers Academy (BB Academy) organiseert een serie van brainstormsessies over actuele onderwerpen. Dit zijn kleinschalige bijeenkomsten (maximaal 12 personen) waarbij in de vorm van een workshop bepaalde problematiek interactief wordt behandeld. Op woensdag 25 april organiseert BB Academy een bijeenkomst over de nieuwe Wet Toezicht Trustkantoren (WTT). Op 16 maart 2018 is de tekst... Read More

Veranderde meldplicht Wwft belastingadviseur buitenlands vermogen

Belastingadviseurs zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU onder de Wwft. Als een cliënt zich vrijwillig meldt met verzwegen buitenlands vermogen, dan zal onder de gewijzigde inkeerregeling, die per 1 januari 2018 in werking is getreden, altijd een melding ongebruikelijke transactie moeten worden gedaan. Onder de oude inkeerregeling was de belastingadviseur volgens... Read More

Belastingadviseur illegaal trustkantoor?

In de krant staat een bericht dat een belastingadviseur ervan wordt verdacht een illegaal trustkantoor te zijn. Het is voor belastingadviseurs lastig om ook de wetgeving inzake de trustkantoren te volgen (WTT). In de WTT staat dat het verboden is om zonder vergunning van DNB trustdiensten te verrichten. Dit betekent dat een belastingadviseur bijvoorbeeld niet... Read More

Op 21 maart verschijnt het nieuwe boek van Arnaud Booij: ‘Internationale fiscale gegevensuitwisseling’

Door: mr. dr. J.A. Booij Korte weergave van de inhoud: Belastingdiensten en andere overheidsorganen werken internationaal steeds intensiever samen. Er zijn hiertoe diverse nationale en internationale regelingen in het leven geroepen, waarvan velen de nodige dilemma’s met zich meebrengen. Waar liggen de grenzen van informatie-uitwisseling? Deze brochure verkent de actuele regelingen en hun onderliggende kwesties.... Read More

Tijdschrift Fiscaal Belastingrecht: ‘Het UBO-register en de uitwisseling van UBO-informatie (deel I)’

Door: mr. dr. J.A. Booij In Nederland zal de Wet ter voorkoming van witwassen en nancieren van terrorisme (hierna: Wwft) worden gewijzigd, ter implementatie van de Vierde Anti- witwasrichtlijn (hierna: de richtlijn). Onderdeel daarvan is de introductie van het UBO-register, waarvoor op 17 maart 2017 een aparte consultatie Implementatiewet UBO-register is gepubliceerd. Eind 2017 was hierover... Read More