• nl
  • en

Actualiteiten

Staatssecretaris van Financiën introduceert tax governance code voor bedrijven en belastingadviseurs

09 dec 2019
‘De manier waarop bedrijven en belastingadviseurs met de wet- en regelgeving met betrekking tot belastingontwijking en -ontduiking omgaan gaat veranderen. Naast het feit dat het betalen van belasting een wettelijke verplichting is, wordt er in toenemende mate als een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar gekeken’, zegt Arnaud Booij, partner, fiscaal advocaat en docent aan de universiteit van... Read More

Interview Arnaud Booij In Tax Live over de nieuwe maatregelen voor de Zzp-er

02 dec 2019
Met een minimumtarief voor de zzp’er aan de onderkant van de arbeidsmarkt, een zelfstandigenverklaring voor de zzp’er aan de bovenkant en met een webmodule tracht het kabinet meer grip te krijgen op het werken als zelfstandige. De maatregelen moeten meer zekerheid geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, maar zoals nu voorgesteld is eerder sprake... Read More

Arnaud Booij: ‘Er is veel fiscale onduidelijkheid. Als je het strikt stelt, is er eigenlijk een geheel nieuwe fiscale wereldorde nodig.’

27 nov 2019
Fiscaal advocaat Arnaud Booij gaf in een interview zijn visie op personal finance in Fokus, een katern dat is opgenomen in Elsevier Weekblad (nr. 47). In dit interview gaat hij in op belangrijke thema’s voor 2020. In vogelvlucht neemt Arnaud u mee in veranderingen rondom de opmars van nieuwe technologieën. Ook andere grootschalige veranderingen aan... Read More

Over de klachtenprocedure bij de Belastingdienst

11 nov 2019
Met enige regelmaat zien wij in dossiers dat belastinginspecteurs en belastingcontroleurs zeer bevlogen te werk gaan. Dit is uiteraard geen probleem zolang de desbetreffende medewerker nog openstaat voor zijn wederpartij en actief in gesprek blijft. Helaas is dit niet altijd het geval en dit gaat ten koste van het proces. Het betreft situaties waarin een... Read More

Belastingplan 2020 perkt inkeerregeling nog verder in

04 nov 2019
Wanneer je een onjuiste of onvolledige aangifte doet en je wilt dat wijzigen of rechtzetten in de aangifte, dan kon je dat tót dit jaar binnen twee jaar na de oorspronkelijke aangifte doen zonder dat er een vergrijpboete werd opgelegd. Zoals we in een eerder blog op onze website al hebben opgemerkt, is deze regel... Read More

Bestuurder, bent u zich bewust van (de gevolgen van) het Wetsvoorstel bronbelasting 2021?

14 okt 2019
De hoofdlijnen van het Wetsvoorstel Bronbelasting 2021 betreft de invoering van conditionele bronbelasting op renten en royalty’s. Het Wetsvoorstel bronbelasting 2021 is voornamelijk in het leven geroepen om een beter vestigingsklimaat te creëren en belastingontwijking aan te pakken. Met betrekking tot de belastingontwijking wordt voornamelijk gekeken naar structuren met een doorstroom naar laag belaste jurisdicties... Read More

Hervorming box 3: goede zaak voor spaarders én beleggers?

30 sep 2019
De Hoge Raad heeft eerder dit jaar geoordeeld dat de box 3-regeling in strijd is met het Europees eigendomsrecht. Het door de wetgever veronderstelde rendement op basis van de huidige box 3 was voor particuliere beleggers namelijk niet haalbaar voor een aantal opeenvolgende jaren. De wetgever heeft onlangs een hervorming van box 3 voorgesteld. De... Read More

Arnaud Booij maakt cursus voor Juris Didact: ‘De Wwft voor advocaten’

19 sep 2019
Ook advocaten hebben te maken met de Wet witwassen en financieren van terrorisme. Het is dan van belang dat u weet hoe u moet handelen in een dergelijke situatie. Arnaud Booij heeft in samenwerking met Juris Didact een praktisch boekje geschreven voor de online cursus. Dit boekje is bedoeld als praktische nascholing voor de advocaat.... Read More

Banken gaan met stofkam door klantenportefeuille: opheffing bankrekening?

16 sep 2019
In een vorig blog hebben we onze verwondering uitgesproken over de ontwikkeling dat banken meer en meer op de stoel van de fiscaal controleur plaatsnemen. Ook in onze praktijk zien we dat cliënten dit ervaren, bijvoorbeeld omdat ze een brief ontvangen van hun bank. Daarin wordt dan aangegeven dat er ongewone zaken op een bepaalde... Read More

Website Tribute Foundation is live!

11 sep 2019
Met trots informeren wij u dat de website van Tribute Foundation for international dispute resolution live is. Voor meer informatie, ga naar: https://www.tribute-arbitration.org .