Grensoverschrijdende fiscale geschillen

Internationaal opererende bedrijven en in het buitenland werkende of wonende personen komen steeds vaker in aanraking met de situatie dat de belastingdiensten van twee of meer landen verschillend tegen de situatie aankijken. Dit kan leiden tot dubbele belasting.

Wij begeleiden deze situaties  in alle betrokken landen, via ons buitenlandse netwerk. Het doel is oplossing van de dubbele belastingheffing. We begeleiding in dit kader Mutual Agreement Procedures (MAP), managen de fiscale  procedures in de verschillende landen en initiëren arbitrage waar dat mogelijk en wenselijk is.