• nl
  • en

Aanscherping regels Wwft heeft grote gevolgen voor meerdere beroepsgroepen

‘De regels rondom de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, worden verder aangescherpt. Deze wet, die is ingesteld ter naleving van de bepalingen ingevolge de anti-witwasregelgeving in Nederland, heeft gevolgen voor verschillende beroepsgroepen zoals onder meer notarissen, belastingadviseurs, (register)accountants en administratiekantoren. Maar ook andere beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld dienstverleners in crypto-valuta en kunsthandelaren, krijgen als gevolg van deze nieuwe aanscherping, met de gevolgen van de Wwft te maken’, aldus Alexander Drouville, als Manager Legal & Compliance AML/CFT verbonden aan Booij Bikkers advocaten.

Gevolgen voor andere beroepsgroepen

‘Dat heeft er onder andere mee te maken dat de beroepsgroep die geacht wordt in waardevolle goederen te handelen, fors uitgebreid is. En dat kan een forse impact hebben, bijvoorbeeld omdat je nu als kunsthandelaar plots een risicobeleid op moet stellen en zelfs je mensen moet gaan opleiden. En dat was nu nét niet je vakgebied… Wanneer je bijvoorbeeld in waardevolle kunst handelt dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat je een cliëntenonderzoek moet doen alvorens een bepaalde transactie uit te voeren. Al met al is het best een ingrijpende wijziging, ook bijvoorbeeld voor de notaris, die overigens nu al wel in deze groep valt. Alleen zoiets pragmatisch als het maken van een kopie van een paspoort kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld als de bijbehorende cliënt volgens de normen in de categorie hoog-risico valt. Dan heb je dus wél een beleid nodig om deze risico-inschatting aan te kunnen toetsen. Maar, hoeveel middelgrote (notaris)kantoren of andere bedrijven beschikken daadwerkelijk over zo’n beleid op dit moment? En dat is wel nodig’, vervolgt Alexander, ‘want het grijze gebied waarbinnen zaken nog weleens in de minne geschikt konden worden, krimpt in rap tempo.’

Niet de vraag óf, maar wanneer…

‘Het moge duidelijk zijn; dit is materie die je er niet zómaar even bij doet. Dat vraagt om focus, inhoudelijke kennis en een gezonde dosis ervaring in de wereld van wet- en regelgeving. Vanuit advocatenkantoor Booij Bikkers, staan we grote én kleine bedrijven graag bij in hun zoektocht binnen de eisen die de Wwft aan ze stelt. We bieden betaalbare (maatwerk)opleidingsprogramma’s passend bij de bedrijfsgrootte. Kijk, het is niet de vraag óf je met dit onderwerp aan de slag gaat, maar wanneer’, besluit Alexander.