• nl
  • en

Arnaud Booij geeft cursus over: ‘Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen’

Voor het Instituut Juridische Opleidingen geeft mr. dr. J.A (Arnaud) Booij samen met prof. mr. J.B. Wezeman op 4 juni 2019 en 2 december 2019 de cursus Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen.

Doelgroep:
De doelgroep is advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en juristen van trustkantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te bezitten om deze cursus met succes te kunnen volgen.

Doelstelling:

Na afloop van de cursus is de cursist in staat de voor- en nadelen van personenvennootschappen als rechtsvorm voor samenwerking in beroep en bedrijf beter te beoordelen en is hij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

PO/PE punten:
5 NOvA PO-punten
5 KNB PE-punten
5 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Voor meer informatie of om u aan te melden, klik hier.