• nl
  • en

Arnaud Booij geeft cursus over: ‘Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s’

Voor het Instituut Juridische Opleidingen geeft mr. dr. J.A (Arnaud) Booij samen met prof. mr. J.B. Wezeman op 7 november 2019 de cursus Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s.

Doelgroep:
De doelgroep is advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, juristen van trustkantoren en juristen van accountantskantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te hebben.

Doelstelling:

Na afloop van de cursus is de cursist in staat de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en commissarissen van met name NV’s en BV’s beter te beoordelen en is hij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Ook heeft de cursist een goed inzicht in de mogelijkheden voor beperking van de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en commissarissen. Daarnaast kent de cursist de risico’s van bestuurders op basis van aansprakelijkheid voor belastingschulden.

PO/PE punten:
5 NOvA PO-punten;
5 KNB PE-punten;
5 HQ PE-punten kunnen indien gewenst voor u worden aangevraagd, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Voor meer informatie of om u aan te melden, klik hier.