• Nederlands
  • Engels

Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en toezicht

“Belastingdienst hervat stapsgewijs verzending herinneringen en toezicht”

Met deze mededeling kondigde de Belastingdienst op 13 juli jongstleden aan dat zij haar werkzaamheden weer voorzichtig begint op te starten. Wat betekent dit voor u? In deze blog besteden we daar kort aandacht aan.

De Belastingdienst gaat weer controleren

Zoals wellicht bij u bekend heeft de Belastingdienst de afgelopen maanden gedurende de meest heftige periode rond de coronacrisis geen betalingsherinneringen en aanmaningen gestuurd aan belastingplichtigen. De reden daarvoor lag in de voor vele burgers en bedrijven plots veranderde financiële situatie. Door de coronacrisis was de Belastingdienst ook tijdelijk gestopt met het uitvoeren van controles bij bedrijven.

Omdat op dit moment de coronamaatregelen door de overheid zijn versoepeld en het inmiddels voor veel bedrijven mogelijk is om weer voorzichtig te starten, gaat ook de Belastingdienst weer voorzichtig verder met haar taak: toezichthouden.

Dit betekent dat de Belastingdienst weer zal starten met het uitvoeren van controles waarbij zij rekening houdt met de regels van het RIVM en dus 1,5 meter afstand zal bewaren. Ook is het weer mogelijk om fysiek af te spreken met de Belastingdienst.

Voorgaande betekent dat u binnenkort mogelijk weer brieven van de Belastingdienst kunt verwachten waarin vragen worden gesteld over uw aangifte. Ook is het mogelijk dat de Belastingdienst aankondigt dat zij langs wil komen voor het uitvoeren van een boekenonderzoek. Wellicht dat een lopend boekenonderzoek enkele maanden geleden wegens corona tijdelijk bij u is stilgelegd. In dat geval zal de Belastingdienst naar verwachting op korte termijn weer verder gaan met het onderzoek.

De Belastingdienst gaat weer aanslagen opleggen

Ook het opleggen van navorderingsaanslagen of naheffingsaanslagen zal weer plaatsvinden. Wanneer u daartegen in bezwaar gaat is het ook weer mogelijk om een fysiek hoorgesprek in te plannen met de Belastingdienst.

De Belastingdienst gaat weer betalingsherinneringen en aanmaningen sturen

Wat betreft een mogelijk verkregen uitstel van betaling vanwege corona, zal de Belastingdienst nog rekening houden met de fiscale coronamaatregelen die doorlopen tot in ieder geval 1 oktober. Dit betekent dat zij in ieder geval vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers met betalingsuitstel vanwege corona stuurt.

Vanaf juli gaat de Belastingdienst wel weer betalingsherinneringen en aanmaningen versturen aan burgers en bedrijven met belastingschulden uit de periode vóór corona, zodat burgers en ondernemers op de hoogte zijn dat er nog een bedrag openstaat.

De Belastingdienst geeft aan dat schulden die tijdens coronatijd zijn ontstaan, pas later aan de orde zullen komen.

In de routekaarten die de Belastingdienst op haar website heeft geplaatst – en die u in deze blog ziet – geeft de Belastingdienst in één overzicht aan wat op dit moment de beoogde planning is voor het starten met haar werkzaamheden. Aan het begin van deze blog treft u de ‘routekaart’ voor ondernemers aan. Hieronder is de  ‘routekaart’ voor burgers opgenomen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.