• Nederlands
  • Engels

Belastingplan 2020 perkt inkeerregeling nog verder in

Belastingplan 2020 perkt inkeerregeling nog verder in

Wanneer je een onjuiste of onvolledige aangifte doet en je wilt dat wijzigen of rechtzetten in de aangifte, dan kon je dat tót dit jaar binnen twee jaar na de oorspronkelijke aangifte doen zonder dat er een vergrijpboete werd opgelegd. Zoals we in een eerder blog op onze website al hebben opgemerkt, is deze regel in 2018 reeds aangescherpt. Er is toen namelijk bepaald dat de inkeerregeling wordt afgeschaft voor verzwegen inkomsten uit sparen en beleggen die in het buitenland zijn opgekomen.

Aanscherping beperking

In het belastingplan 2020 is opgenomen dat deze beperking nog verder wordt aangescherpt. Uit het plan volgt namelijk dat inkeren ook niet meer mogelijk is voor box 2 en box 3-inkomen. Dit houdt in dat als er in een situatie sprake is van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap of wanneer er überhaupt sprake is van binnenlands of buitenlands vermogen, inkeren daarvoor niet meer mogelijk is. Dit heeft tot gevolg dat er maar één optie tot inkeren resteert, namelijk een vrijwillige verbetering voor box 1-inkomen. Daarbij moet u denken aan vergeten inkomen uit een onderneming of uit arbeid. En daarnaast geldt deze mogelijkheid ook nog voor bepaalde belastingen, zoals bijvoorbeeld schenk- en/of erfbelasting.

Herstel gemaakte fouten alleen in uitzonderlijke gevallen

Zoals eerder opgemerkt kunnen gemaakte fouten worden hersteld, maar dan alleen nog in bepaalde situaties. Daarnaast is in de nieuwe situatie bij een vrijwillige verbetering in box 2 en/of box 3 de kans op strafrechtelijke vervolging aanwezig. Deze wijze van ingrijpen is niet te vergelijken met de consequenties die nu (kunnen) gelden als je vergeet aangifte te doen of een onjuiste of onvolledige aangifte indient en dit zelf wilt verbeteren.

Geen positieve uitwerking

Deze beperking draagt uiteraard niet positief bij aan het verkrijgen van meer inkeermeldingen. Naar verwachting zullen er als gevolg van deze mogelijke strafrechtelijke vervolging minder mensen kiezen voor vrijwillige inkeer in box 2. Al met al is de nieuwe regeling niet zonder haken en ogen en lijken de gevolgen en de wijze van invoering door de overheid niet tot in detail uitgedacht.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over bovenstaande thematiek? Neem dan contact met ons op voor een gesprek dat zich richt op uw persoonlijke situatie. info@booijbikkers.nl