• nl
  • en

Bent u zich ervan bewust dat u mogelijk domicilie verleent aan bedrijven die staan ingeschreven op uw adres?

 

Ondernemingen zijn tegenwoordig steeds vaker op zoek naar flexibele werkplekken. Bedrijven als Spaces en Regus spelen hierop in door het faciliteren van flexplekken en het verhuren van kantoorruimtes aan verschillende bedrijven. Maar wat als een ander bedrijf zich inschrijft of laat inschrijven op het door u gehuurde of verhuurde adres? Een dergelijke inschrijving op uw adres kan door de Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft worden aangemerkt als domicilieverlening, en dat heeft consequenties. Indien er sprake is van domicilieverlening dan bent u verplicht om een cliëntonderzoek uit te voeren vóórdat u deze dienst (het inschrijven van de vennootschap op het adres) aanbiedt, anders bent u in overtreding van de Wwft (Wet witwassen en financieren terrorisme). Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat u verplicht bent om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot boetes.

Wat is domicilieverlening?

Domicilieverlening dient te worden onderscheiden van reguliere verhuur. In ieder geval wordt als domicilieverlening beschouwd de situatie waarin een onderneming zich inschrijft op het adres van de domicilieverlener en de huurder op dat adres niet permanent beschikt over dezelfde kantoorruimte.

Op grond van de Wwft is de definitie van domicilieverlening als volgt:

‘Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig een adres of postadres ter beschikking stellen, niet zijnde een trustkantoor als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018’

Er is sprake van domicilieverlening indien u bijvoorbeeld een adres in Amsterdam ter beschikking stelt aan een ondernemer die in Zwolle woont. De huurder laat zich nooit op het adres zien en gebruikt het adres vooral om naar buiten toe de indruk te wekken dat hij zijn onderneming in Amsterdam uitoefent. Maar denkt u ook aan zogenaamde ‘brievenbusfirma’s, waarbij een buitenlands bedrijf of holding zich enkel in Nederland inschrijft op een adres, zonder daar daadwerkelijk activiteiten te verrichten. Domicilieverlening wordt in principe niet aangenomen indien er sprake is van verhuur van een volledig adres in de zin van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) of verhuur van een woning aan particulieren (niet-ondernemers) die daar ook daadwerkelijk gaan wonen. De grens tussen domicilieverlening en reguliere verhuur is niet altijd scherp te trekken. Waar precies de grens ligt, zal dan ook in voorkomende gevallen feitelijk moeten worden vastgesteld.

Wat betekent dit voor u?

Als verhuurder of huurder moet u zich ervan bewust zijn dat u een voortdurende controle dient uit te oefenen op de vennootschappen die staan ingeschreven op uw adres om te controleren of er sprake is van domicilieverlening. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u periodiek het KvK-register checkt om te controleren of er geen andere bedrijven staan ingeschreven op het adres dat u aan een bedrijf heeft verhuurd of dat u zelf huurt.

Wat kan Booij Bikkers voor u betekenen?

De advocaten van Booij Bikkers hebben ervaring met onderzoeken die verricht worden door de Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft. Wij kunnen u bijstaan bij dit onderzoek en indien nodig bezwaar maken tegen een onjuiste uitkomst. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van een Wwft-beleid met betrekking tot domicilieverlening. Daar valt het verplichte cliëntonderzoek ook onder.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via +85 20 30 950 of info@booijbikkers.nl.