• Nederlands
  • Engels

Beste notaris, weet u wie de wederpartij van uw cliënt is?

Herkennen ongebruikelijke transacties Wwft

In deze blog besteden we dit keer aandacht aan één van de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor de notaris: het cliëntonderzoek van de wederpartij bij de door u te begeleiden transactie.

Veel notarissen weten inmiddels dat het belangrijk is om een goed risicobeleid te hebben en te beschikken over een cliëntacceptiedossier van de cliënten aan wie zij hun diensten aanbieden. Met het vaststellen van het risicobeleid van uw kantoor kunt u aan de voorkant – dus voordat u overgaat tot het accepteren van een cliënt – bepalen of uw kantoor de geschikte dienstverlener voor die cliënt is. Past de cliënt of de verzochte dienst binnen de risico’s die u wilt of kunt beheersen? Zo ja, dan kunt u overgaan tot de cliëntacceptatieprocedure en dit vastleggen in het cliëntacceptatiedossier.

Wat bij veel notarissen wellicht minder bekend is, is dat bij het begeleiden van bijvoorbeeld de koop-verkoop van een onroerende zaak er ook voor de wederpartij – uw andere cliënt – een cliëntonderzoek moet plaatsvinden. Daarnaast moet bij dit soort transacties altijd een onderzoek plaatsvinden naar de herkomst van de middelen waarmee een onroerende zaak wordt aangekocht. Dus ook wanneer u weet hoe uw cliënt aan zijn of haar vermogen komt, maar u niet weet hoe de verkoop van een zaak van uw cliënt door de wederpartij wordt gefinancierd, zult u nader onderzoek moeten verrichten bij deze wederpartij.

Kortom, ook wanneer u uw cliënt heeft geïdentificeerd en u een volledig cliëntdossier heeft aangelegd, kan het toch zijn dat u nog niet klaar bent en u nog niet aan al uw verplichtingen uit de Wwft voldoet.

Het verdient aanbeveling te beschikken over een duidelijk risicobeleid zodat u zo snel mogelijk weet of de transactie die u wenst te begeleiden binnen uw risicoprofiel past.

Nu de vakantieperiode voor velen aanbreekt en het wellicht ook bij u wat rustiger wordt, is misschien het moment aangebroken om uw risicobeleid eens na te lopen en te onderzoeken of uw beleid op bepaalde punten aangepast of vernieuwd moet worden. En als dat niet nodig blijkt te zijn, dan weet u dat ook en kunt u na de vakantieperiode met een gerust hart weer vol aan de slag!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.