• nl
  • en

Bestuurder, bent u zich bewust van (de gevolgen van) het Wetsvoorstel bronbelasting 2021?

Bestuurder, bent u zich bewust van (de gevolgen van) het Wetsvoorstel bronbelasting 2020?

De hoofdlijnen van het Wetsvoorstel Bronbelasting 2021 betreft de invoering van conditionele bronbelasting op renten en royalty’s.

Het Wetsvoorstel bronbelasting 2021 is voornamelijk in het leven geroepen om een beter vestigingsklimaat te creëren en belastingontwijking aan te pakken. Met betrekking tot de belastingontwijking wordt voornamelijk gekeken naar structuren met een doorstroom naar laag belaste jurisdicties en de relevantie of eigenlijk het gebrek daaraan van substance in Nederland.

Feitelijk komt het erop neer dat het wetsvoorstel misbruiksituaties wil tegengaan. Vennootschappen zullen dan ook verplicht worden om documentatie te verzamelen met betrekking tot de misbruikregelingen. Als men er later achter komt dan dient de Belastingdienst op de hoogte te worden gesteld over de situatie dat bronbelasting verschuldigd was.

Aansprakelijkheid bestuurder(s)

Voor u als bestuurder is met name artikel 36a Wet bronbelasting 2021 van belang. In lid 1 sub a resp. sub c van dat artikel wordt namelijk bepaald dat ‘ieder van de bestuurders van die inhoudsplichtige’ of ‘ieder van de bestuurders van die belastingplichtige’ hoofdelijk aansprakelijk is voor de belasting die de inhoudsplichtige/belastingplichtige als bedoeld in de Wet bronbelasting 2021 verschuldigd is. In dit geval wordt met de inhoudsplichtige de vennootschap bedoeld en de belastingplichtige is de ontvanger van de renten en royalty’s.

In lid 2 en lid 3 is vervolgens bepaald wat een bestuurder aannemelijk dient te maken om niet aansprakelijk te worden geacht. De bestuurders van de vennootschap dienen in dat geval aannemelijk te maken i) dat ze niet wisten of behoorden te weten dat de bronbelasting verschuldigd was én ii) dat het niet aan hen te wijten is dat de bronbelasting niet of niet volledig is betaald. Voor bestuurders van de ontvanger van de renten en royalty’s (de belastingplichtige) geldt dat zij ‘slechts’ aannemelijk dienen te maken dat het niet aan hen te wijten is dat de bronbelasting niet of niet volledig is betaald.

Door de formulering in bovengenoemd artikel ontstaat er een heel zware bewijslast voor de bestuurder. Het lijkt er nu op dat de bewijslast in feite wordt omgekeerd en verzwaard.

Naheffing

De Belastingdienst heeft zelf de keuze om de verschuldigde belasting bij de vennootschap of bij de ontvanger van de renten en royalty’s na te heffen.

Wat betekent dit voor u?

Het is dus voor u als bestuurder van belang om, voordat de Wet bronbelasting 2021 in werking treedt, na te gaan of de structuur duidelijk is. Nu kunt u nog veranderingen aanbrengen om bronheffing en aansprakelijkheid te voorkomen, na 2021 niet meer.

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via info@booijbikkers.nl