• nl
  • en

De bank als fiscale controleur

Op grond van de toezichtswetgeving moeten banken transacties monitoren en integriteitsrisico’s voor hun klanten in kaart brengen. Daaronder vallen ook fiscale risico’s. De banken moeten daarvoor een beleid hebben en voldoende kennis en mankracht om deze risico’s te kunnen beoordelen. Maar hoe kunnen klanten de bank ervan overtuigen dat in hun geval geen onaanvaardbare fiscale risico’s worden gelopen? Hoe kan een bank de juistheid van de fiscale adviezen beoordelen? Of de reikwijdte en impact van afspraken met de Belastingdienst? Of eventuele buitenlandse fiscale implicaties? Dit kan ertoe leiden dat banken bij de geringste twijfel klanten gaan weigeren. Voor de klanten een probleem, want waar kunnen ze dan wel terecht? Voor banken een probleem want ze verliezen klanten. En, het belangrijkste: er hoeft helemaal niet iets aan de hand te zijn, alleen het vermoeden of onzekerheid over de fiscale situatie kan al aanleiding zijn voor een bank om actie te ondernemen.

De weerbarstige praktijk

Stel dat de volgende casus zich voordoet: een bedrijf kiest voor uitbreiding op internationaal niveau, en toetst dit, juist om fiscale problemen rondom deze uitbreiding richting het buitenland te voorkomen, met de Belastingdienst en legt dit vervolgens voor aan de betrokken huisbankier. Een huisbankier weet weliswaar álles van financiële zaken, maar is niet per definitie tot in detail onderlegd op belastingtechnisch gebied. Het is dan zeker niet ondenkbaar dat deze bank, met de strenge eisen van DNB in het achterhoofd, besluit om de fiscale structuur van de onderneming toch niet te accepteren en in het ergste geval afscheid te nemen van deze relatie.

Wij staan onze klanten bij

Een situatie die in eerste instantie puur op ontwijking lijkt, kán later ontduiking blijken te zijn. In basis is het dan ook best begrijpelijk dat de toezichthouder het een goed idee vindt dat banken rekening houden met het fiscale risico, maar het vertrouwen in de sector kan wel degelijk worden geschaad als banken – onder druk van deze nieuw gestelde eisen van DNB – hierbij overmatig op hun strepen gaan staan. We vinden de ontstane situatie dan ook zorgwekkend, omdat we ervan overtuigd zijn dat de wetgever deze uitwerking niet bedoeld kan hebben. Door deze nieuwe situatie zou Nederland zomaar te boek kunnen komen te staan als een land met een ongunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. En daar is uiteindelijk helemaal niemand bij gebaat.

Daar komt bij dat onder toezicht staande instellingen de verhouding met DNB zo goed mogelijk willen houden en daarnaast liever niet te veel in de publiciteit willen komen. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan is deze vrijwel altijd openbaar. Dit is voor veel onder toezicht staande instellingen een ongewenste situatie. Juist vanuit die wetenschap wordt procederen meestal achterwege gelaten, terwijl de kans groot is dat wel in opstand wordt gekomen op het moment dat een eventuele rechtszaak achter gesloten deuren plaats zou kunnen vinden. In die situatie kunnen wij in beeld komen: wij staan achter, voor of naast onze cliënt, afhankelijk van waar precies de noodzaak ligt.

Voor, achter en naast onze relaties

Wat wij vooral doen is de ontwikkelingen in de markt nauwgezet volgen en onze diepgaande en actuele kennis van zowel financieel recht als fiscaal recht inzetten om bedrijven en particulieren te helpen. Dat gebeurt onder meer in gevallen waarbij een bank afscheid heeft genomen of wil nemen van een klant, terwijl de klant dat zelf niet wil en in situaties waarbij er een voornemen bestaat tot het geven van een aanwijzing aan bijvoorbeeld een bank of trustkantoor, of in geval er iets speelt vanuit de compliance-hoek. Wij bekijken continu hoe we de situatie kunnen optimaliseren en zijn nauw bij het proces betrokken zodat we onze cliënt in iedere fase bij het contact met DNB zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Dat doen we ook door banken en trustkantoren te ondersteunen bij het opstellen van beleid en hun communicatie met DNB.

Neem voor meer informatie contact met ons op via 085 20 30 950 of info@booijbikkers.nl.