De nieuwe editie van ‘De wwft voor advocaten’ is weer uit!

In deze praktijkgerichte juridische nascholing, geschreven door Arnaud Booij in samenwerking met Juris Didact, komen kernpunten aan de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze cursus is bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met bepaalde dienstverlening die onder de Wwft valt. De Wwft wordt op hoofdlijnen besproken.

Deze cursus is van belang voor alle advocaten, omdat zij kennis moeten hebben van de Wwft om te kunnen beoordelen of hun dienstverlening onder de Wwft valt. Deze wet, die al geruime tijd bestaat, is per 25 juli 2018 aangescherpt. De praktijk is dan ook gebaat bij een heldere en duidelijke uitleg van deze wet.

Bestel het nu online:

https://www.jurisdidact.nl/cursusaanbod/de-wwft-voor-de-advocaat-2021/