• nl
  • en

DGA op de korrel door de Belastingdienst

DGA op de korrel door de Belastingdienst

Wij zien steeds vaker dat de Belastingdienst zich richt op de DGA en zijn/haar ondernemingen. Daarbij wordt dan ook gekeken naar de rekening-courant verhoudingen en leningen.

Leningen

De Belastingdienst doet steeds vaker onderzoek naar leningen die zijn aangegaan tussen de onderneming en de DGA. De discussie die dan vaak ontstaat is of geen sprake is (geweest) van een dividenduitkering, een onttrekking uit de BV. Er moet dan belasting betaald worden in box 2. Soms stelt de Belastingdienst ook dat er belaste schenkingen hebben plaatsgevonden. U dient zich er bij deze onderzoeken bewust van te zijn of de Belastingdienst niet te ver gaat met betrekking tot het uitoefenen van zijn bevoegdheden (toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur), maar ook of u de door de Belastingdienst gevraagde informatie wel of niet hoeft te verstrekken. Wij hebben veel ervaring bij dit soort onderzoeken door de Belastingdienst, waarbij wij u op de achtergrond of de voorgrond kunnen bijstaan. Zowel in de voorfase (tijdens het onderzoek) als in de discussie met de Belastingdienst die daarop volgt.

Informatie afdwingen middels civiel kort geding

De Belastingdienst gaat zelfs zo ver dat hij er niet voor terugdeinst om informatie te vorderen via de rechter door middel van een kort geding. Dit houdt in dat de civiele rechter oordeelt over een belasting rechtszaak. De civiele rechter heeft (vaak) geen specifieke kennis van het belastingrecht, waardoor de rechter wellicht sneller geneigd is om het informatieverzoek van de Belastingdienst toe te kennen, zonder dat er inhoudelijk over de zaak wordt geoordeeld. De inhoudelijke toets is namelijk enkel voor de belastingrechter weggelegd. In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag d.d. 4 december 2019 kwam dit aan de orde en oordeelde de civiele rechter dat de belastingplichtige, onder dreiging van dwangsommen, aan het informatieverzoek van de Belastingdienst moest voldoen.

Wees u er zich dus van bewust dat dit ook tot mogelijkheden van de Belastingdienst behoord om informatie van u te vorderen. Wij kunnen u bijstaan in het geval u hiermee geconfronteerd wordt.

Meer informatie of advies?

Neem contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085-20 30 950.