• nl
  • en

Fiscale mediation vaak prima alternatief voor tijdrovend procederen

Fiscale mediation vaak prima alternatief voor tijdrovend procederen

In praktijk lijkt men weleens te denken dat fiscale geschillen vooral via een rechtszaak dienen te worden opgelost. En dat, terwijl er ook de weg van onderhandelen en mediation bestaat. Een weg die bovendien vaak minder tijd en dus geld kost en je bovendien veel onzekerheid bespaart. Wat mensen zich daarnaast niet altijd realiseren is dat de rente op een belastingschuld tijdens de vaak lange periode waarin geprocedeerd wordt, gewoon door blijft lopen. Kortom, er is vanuit allerlei invalshoeken bezien een behoorlijk belang om zaken zo efficiënt én goed mogelijk te regelen.

 De vele gezichten van fiscale geschillen

Blijf bij fiscale geschillen dan ook continu op zoek naar de relevante vragen en invalshoeken. Bespreek bijvoorbeeld kritisch wat er aan de hand is, waar de conflicten nu eigenlijk precies uit bestaan, hoe ernstig deze daadwerkelijk zijn, wat er al aan onderliggende stukken gevonden is, wat er nog mist en zo meer. Wij bemiddelen zeer regelmatig bij fiscale geschillen met de Belastingdienst, maar ook bij zakelijke conflicten tussen bedrijven, ook op internationaal niveau. Zo is het in sommige situaties zelfs mogelijk om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met de Belastingdienst. Daarmee voorkom je jarenlang procederen en wordt er over en weer recht gedaan. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je weer tijd en aandacht kan spenderen aan ondernemerszaken die energie geven in plaats van dat juist kosten.

Nog voordat het begint

Onze kantoorgenoot, Arnaud Booij, staat partijen vaak bij als mediator of partijbegeleider. Het gaat dan meestal om complexe zaken, die soms al jaren slepen, waar meerdere groepsvennootschappen bij betrokken zijn en die bovendien meerdere heffingen bevatten. “Ik streef er altijd naar om in samenspraak met de betrokken partijen vanuit visie en overleg op zowel fiscaal als zakelijk vlak tot een bevredigende oplossing voor eenieder te komen” aldus Arnaud.

Uitdagingen rondom internationale fiscale mediation

In praktijk blijkt keer op keer dat internationale fiscale geschillen meestal niet optimaal worden opgelost. Om die reden heeft Arnaud Booij in samenspraak met andere partijen het initiatief genomen om Tribute op te zetten, een instituut dat zich bezighoudt met het oplossen van dit soort geschillen door middel van facilitation, mediation of arbitration. Tribute werkt in dat kader samen met het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag (onderdeel van de Verenigde Naties). Hierdoor heeft ons kantoor toegang tot gespecialiseerde kennis rondom het oplossen van internationale fiscale geschillen. We worden ingeschakeld als ervaren facilitator, mediator of arbitrator. Dat geldt overigens ook voor deal facilitation, een specifieke vorm van mediation waarbij partijen de mediator vragen om actief te bemiddelen bij het vinden van een goede oplossing. Het commitment van partijen om op korte termijn een oplossing te vinden die beiden tot tevredenheid stemt is hierbij van groot belang.

De kern

Het klinkt misschien wat theoretisch allemaal, maar het belangrijkste is dit: onthoud dat het oplossen van fiscale geschillen lang niet altijd via een gang naar de rechter hoeft te gaan. Mocht het daar toch op uitdraaien, schakel dan tijdig een professionele partij in met veel ervaring op dit vlak.

Neem contact op

Zijn er op dit moment al vragen of speelt er een bepaalde situatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.