• nl
  • en

In de aanloop naar het nieuwe jaar, wijst Booij Bikkers u graag op het volgende…

De administratie

Iedereen die onderneemt weet het: de administratie van uw onderneming is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor uzelf zodat u inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven, maar ook omdat u op korte termijn weer uw aangifte zult moeten indienen. Dit kan uw aangifte inkomstenbelasting zijn als u een eenmanszaak heeft of zzp’er bent, of uw aangifte vennootschapsbelasting. Voor sommigen onder u is het ook weer tijd voor de aangifte btw.

Voor al deze aangiften en inzichten geldt dat uw administratie daarvoor op orde moet zijn. Maar wat betekent dit? Dit betekent dat u al uw documenten binnen handbereik heeft. Althans, dat u de bonnetjes en facturen makkelijk kunt vinden voor het geval de Belastingdienst daar om vraagt.

Wij zien in de praktijk dat de Belastingdienst vaak vlak voor de kerstvakantie een vragenbrief stuurt of een boekenonderzoek aankondigt. Dit betekent dat wanneer de kerstvakantie voorbij is en het nieuwe jaar begint, de Belastingdienst ook weer met frisse moed aan de slag gaat. En dus kan het zo zijn dat de Belastingdienst na de vakantie bij u aan een boekenonderzoek begint. Geen fijn begin van het nieuwe jaar. Dit is echter goed op te vangen door ervoor te zorgen dat uw administratie in orde en op orde is.

De factuurvereisten

Een belangrijk onderdeel van uw administratie betreft de factuur die u uitschrijft voor het leveren van goederen of verrichten van diensten. Let u dus goed op de vereisten waaraan die factuur moet voldoen. Denkt u hierbij onder andere aan de juiste datum op uw factuur, de juiste tenaamstelling, het vermelden van de juiste btw-nummers en de (doorlopende) nummering van uw facturen.

BTW in 2020

Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan zult u met ingang van het nieuwe jaar – vanaf 1 januari 2020! – gebruik moeten maken van een nieuw btw-identificatienummer. De overheid heeft eindelijk gehoor gegeven aan de wens van zzp’ers om niet langer gebruik te hoeven maken van het btw-identificatienummer dat is afgeleid van het persoonlijke burgerservice nummer (BSN). Er is nu aan iedere zzp’er een btw-identificatienummer (btw-id) toegekend dat gebruikt moet worden bij het opmaken van facturen en dat vermeld moet worden op het briefpapier. Heeft u een website? Dan moet het nieuwe btw-identificatienummer ook daar vermeld worden. Vergeet ook uw boekhouder niet te informeren over uw nieuwe btw-identificatienummer. Het ‘oude’ btw-identificatienummer, dat is afgeleid van het BSN, wordt overigens nog wel gebruikt voor het doen van aangifte.

Naast het voorgaande, zijn er nog twee in het oog springende veranderingen in de btw.

ICP-aangifte

Een belangrijke wijziging betreft het verplichte gebruik van het btw-identificatienummer van uw afnemer. Vanaf 2020 bent u bij het toepassen van het nul-tarief verplicht om het btw-identificatienummer van uw afnemer vast te leggen, te controleren (in VIES) en op uw factuur op te nemen. Voorheen kon u volstaan met aantonen dat de goederen daadwerkelijk waren afgeleverd in de andere lidstaat. Vanaf 2020 is dit niet meer voldoende. U moet facturen uitreiken waarop het (geldige) btw-identificatienummer van uw afnemer staat. Dit nummer moet u ook opnemen in uw Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP-aangifte).

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Ook verandert de kleine ondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020. Als u niet meer dan € 20.000 aan omzet heeft, kunt u een vrijstelling krijgen voor de omzetbelasting. U hoeft dan uw klanten geen btw-facturen te sturen. Wanneer uw omzet boven de € 20.000 komt, vervalt uw vrijstelling en moet u weer aangifte doen en btw betalen. Een wijziging moet u zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

Neem contact op

Heeft u (al) een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u hier hulp bij of wilt u zich goed voorbereiden? Neem dan contact met ons op via 085 20 30 950 of info@booijbikkers.nl.

Booij Bikkers advocaten wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!