Inkeerregeling wordt niet geheel afgeschaft

Bij de stemmingen op 23 november 2017 inzake de Wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2018 heeft de Tweede Kamer het amendement van het lid Omtzigt aangenomen.

Dit amendement bewerkstelligt dat de inkeerregeling uitsluitend wordt afgeschaft ter zake van verzwegen inkomsten uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat minder belastingplichtigen vrijwillig de fouten in de aangifte zullen herstellen vanwege automatische boeteoplegging.

Met het aannemen van het amendement wordt de inkeerregeling niet geheel afgeschaft, zoals eerder voorgesteld bij de Overige fiscale maatregelen 2018. Indien belastingplichtigen binnen twee jaar een fout in hun aangifte rechtzetten wordt niet automatisch een boete opgelegd, mits het niet gaat om verzwegen buitenlands vermogen.

Lees het kamerstuk hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Bikkers.