• nl
  • en

Interessant arrest Hoge Raad over fiscale bestuurdersaansprakelijkheid 12 april 2019

Op 12 april 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over fiscale bestuurdersaansprakelijkheid.

Is een bestuurder altijd aansprakelijk voor niet betaalde loonheffing en BTW als de beschikbare liquide middelen zijn aangewend voor het voldoen van andere schuldeisers?

De Belastingdienst vindt dat dit onbehoorlijk bestuur is en dat er vrijwel altijd sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De Hoge Raad nuanceert dit: het gaat om wat een redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Selectieve betalingen kunnen dus wel, als er maar een zakelijke reden voor is. Bijvoorbeeld betalingen aan leveranciers omdat anders de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Met faillissement in zicht moet men in dat kader in ieder geval geen betalingen doen waarbij persoonlijke belangen op de voorgrond staan. Persoonlijke belangen kunnen namelijk wel snel als ernstig persoonlijk verwijtbaar handelen worden aangemerkt en dat leidt tot aansprakelijkheid..

Lees de hele uitspraak hier.