• nl
  • en

Interview Arnaud Booij in TaxLive: ‘Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk’

Datum: 20 januari 2020

Het kabinet wil dat belastingadviseurs informatie met elkaar gaan delen over ‘dubieuze’ klanten. Dat hier sprake is van ouderwets ‘klikken’, zover wil fiscaal advocaat Arnaud Booij niet gaan. Maar dat de maatregel pijn doet aan de vertrouwensfunctie van belastingadviseurs en de voor hen toch al zware compliance-last vergroot, dat wil hij wel onderkennen.

Stevige aanpak

Het kabinet pakt stevig door in de strijd tegen witwassen. De geïmplementeerde maatregelen uit de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn zijn daarbij niet voldoende. In het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen gaan minister Hoekstra (Financiën) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een stap verder. Dit conceptvoorstel, waarvan de internetconsultatie zojuist is gesloten, bevat drie nieuwe maatregelen om witwassen aan te pakken. Eén van die maatregelen betreft een verplichting voor Wwft-instellingen, waaronder belastingadviseurs, om bij verscherpt cliëntenonderzoek een onderzoek te verrichten naar mogelijke integriteitrisico’s en hierover navraag te doen bij de vorige dienstverleners van de (potentiële) klant. Die vorige dienstverlener moet vervolgens verplicht en onmiddellijk informatie delen als hij daadwerkelijk dergelijke risico’s heeft geconstateerd. Wwft-instellingen zijn met deze gedeelde informatie beter in staat om hun cliëntenonderzoek risicogebaseerd in te richten waardoor de poortwachtersfunctie wordt versterkt. Dit valt te lezen in de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel.

Lees het gehele interview hier.