• Nederlands
  • Engels

Is uw family office aan te merken als trustkantoor?

Family offices bieden aan vermogende families diverse diensten aan, zoals vermogensregie, corporate diensten, voeren van administraties, begeleiding bij investeringen, advies over estate planning, voeren van commissariaten etc.

Vaak fungeert het family office dan als postadres voor de verschillende entiteiten die voor de families worden beheerd. Soms heeft het family office ook een volmacht om namens de familieleden/bestuursleden op te treden.
De combinatie van deze diensten maakt dat family offices in de gevarenzone komen waar het gaat om de vraag of ze eigenlijk geen trustkantoor zijn.

Zoals inmiddels wel bekend is, mogen trustkantoren alleen in Nederland hun diensten aanbieden als ze een vergunning van DNB hebben. Aan zo’n vergunning zijn strenge eisen verbonden, waaronder de verplichting tot het opstellen en uitvoeren van een integriteitsrisicobeleid.Een trustkantoor voert in de regel de directie over entiteiten in opdracht van de aandeelhouders en/of verleent “domicilie” (post-of bezoekadres) in combinatie met andere diensten, zoals juridische diensten of administratieve diensten.

DNB heeft inmiddels de jacht geopend naar illegale trustkantoren. Dit zijn personen of bedrijven die trustdiensten verlenen zonder vergunning. Ook wanneer er meerdere vennootschappen op een adres zijn gevestigd, kan dat een aanleiding zijn voor een dergelijk onderzoek.

Het is daarom voor family offices van belang om na te gaan of ze wel of geen vergunning nodig hebben.
Inmiddels zijn banken (als poortwachter) ook al alert op deze situatie en zijn er gevallen bekend waarin de bank de bankrekening van de family offices en de door hun beheerde entiteiten wil beëindigen. Het is niet onwaarschijnlijk dat DNB de pijlen gaat richten op deze branche.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.