• nl
  • en

Naheffing loonbelasting verhalen op werknemer?

Naheffing loonbelasting verhalen op werknemer?

Op basis van artikel 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt van werknemers of werkgevers loonbelasting geheven. Helaas gaat er weleens wat mis met de inhouding en afdracht hiervan. In dat geval kan de werknemer of de werkgever alsnog de rekening gepresenteerd krijgen voor de loonbelasting die (ten onrechte) niet is afgedragen. De werkgever kan dan te maken krijgen met eindheffing. Charlotte Bikkers is gespecialiseerd in problematiek over loonheffingen en zij legt in deze blog uit in welke gevallen de werkgever deze nageheven loonbelasting kan verhalen op de (ex)werknemer.

Wanneer kunt u verhalen?

In beginsel geldt de hoofdregel dat de werkgever de nageheven loonbelasting draagt. Toch heeft hij op basis van het fiscale recht een mogelijkheid gekregen om deze nageheven loonbelasting te verhalen op de werknemer. Dit recht wordt nader ingevuld door de toepasselijke civielrechtelijke wetgeving.

Om de nageheven loonbelasting daadwerkelijk te kunnen verhalen op de werknemer dient de werkgever een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Met dit verzoek wordt verzocht om een verhaalbare naheffingsaanslag. De wet stelt geen termijn voor het doen van het verzoek.

Indien het verzoek wordt gehonoreerd door de Belastingdienst, dan kan de werkgever een vordering tot verhaal instellen.

De werknemer kan ook aansprakelijk worden gesteld voor de ten onrechte door een werkgever niet ingehouden loonbelasting indien de werknemer wist of had moeten weten dat de inhouding niet heeft plaatsgevonden. Deze mogelijkheid geldt overigens alleen in de situatie dat er in het geheel geen inhouding en afdracht van de loonbelasting heeft plaatsgevonden.

Op welke wijze kunt u verhalen?

De werkgever kan een (civielrechtelijke) vordering instellen op grond van ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling. Dit houdt in dat de loonheffing ten onrechte niet is ingehouden op het loon van uw werknemer en uw werknemer dus eigenlijk te veel loon heeft ontvangen. Let op: u blijft als werkgever altijd onderworpen aan het goed werkgeverschap.

Meer weten?

Heeft u te maken (gehad) met een naheffing loonbelasting die ten onrechte niet is ingehouden op uw werknemer en wil u dit verhalen op uw werknemer? Neem dan contact met ons op voor nadere informatie via info@booijbikkers.nl of 085 – 20 30 950.