• nl
  • en

PAO Universiteit Leiden: Master Opleiding Certified Trust Officer (MOCTO) – 2019 – Schrijf u nu in!

Cursusleider Mr. dr. Arnaud Booij:
‘De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door de focus op integriteitsrisicomanagement en een geïntegreerde aanpak civiel-fiscaal-straf en compliance. Van harte aanbevolen voor elke ervaren trustofficer!’

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische en fiscale deskundigheid en kennis van accounting. Vaak is deze kennis niet in één persoon verenigd. Bovendien wordt van Trust Officers ook kennis verwacht over risk en compliance, ethische kwesties en gedrag & cultuur. Daarom is een opleiding waarin alle disciplines aan de orde komen een must.

De Leidse masteropleiding biedt u de mogelijkheid verdieping te zoeken in uw eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen. Samen met studiegenoten gaat u in deze Masteropleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk en de onderlinge communicatie met betrekking tot de klant. De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de Trustsector van invloed zijn.

Deze Leidse Masteropleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat de Universiteit Leiden een compact 9-daags programma van in totaal 80 lesuren heeft ontwikkeld. Andere aanbieders hebben dat verdeeld over 20 dagen. Wij denken daarmee een overzichtelijker en efficiënter programma te hebben ontwikkeld.
De Leidse opleiding is ook qua prijs competitief met een totaalprijs van 4950 euro (vrij van btw).

Het Leidse programma heeft 16 sprekers in het programma ingezet, topdocenten uit wetenschap èn praktijk, ieder met specifieke kennis over het betreffende onderwerp. Daarmee is voor elk onderwerp een specialist beschikbaar en dat resulteert in een sprankelend programma over de volle breedte.

Het programma in Leiden is zo ingericht dat alle door HQ omschreven thema’s waaraan het kennisniveau van een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen – Toezicht, Accounting, Fiscaliteit, Ondernemingsrecht, Contractenrecht, Soft skills en Casuïstiek – volop aan bod komen. Elke bijeenkomst bevat een deel theorie en een deel praktijk, waarin cursisten in kleine groepjes uiteengaan om aan een casus te werken. Deze werkwijze is zeer effectief omdat cursisten elkaar opscherpen en van elkaar leren. Een compacte folder met beschrijving van deze onderdelen vindt u hier.

Alle bijeenkomsten bestaan uit 3 dagdelen van elk 3 lesuren. Houdt u rekening met gemiddeld 3 uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.
Na het volgen van de 9 bijeenkomsten zult u goed voorbereid zijn op het examen.

De Leidse opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Het praktische ‘learning by doing’ is behalve in de colleges ook terug te zien in deze eindtoets. Deelnemers krijgen één uur de tijd om een casus voor te bereiden, die vervolgens individueel besproken wordt. Tijdens het examen ontstaat dan een dialoog die op zichzelf ook weer een lerend effect heeft.
Bij een succesvol afgerond mondeling examen ontvangen de deelnemers een diploma.

Leiden heeft al vele deelnemers uit de trustwereld mogen opleiden via zogenaamde ‘Toon aan de top’ (TadT) bijeenkomsten of via open inschrijving, en heeft daarmee ruimschoots ervaring met deze doelgroep.

De opleiding wordt gegeven in een unieke en inspirerende leeromgeving van de Universiteit Leiden, de Oude Sterrewacht. Een mooie, fijne locatie met uitstekende cateringvoorzieningen.

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven.

De opbouw van de opleiding:
1. Toezicht, integriteit en ethiek (4 dagdelen; nrs. 1a/b/c, 5c, 7, 8, 9)
2. Accounting (3 dagdelen; nr. 6)
3. Fiscaliteit (4 dagdelen; nrs. 4a/b, 5a/b)
4. Ondernemingsrecht (4 dagdelen; nrs. 2a/b, 3)
5. Contractenrecht (2 dagdelen; nr. 2c)
6. Soft skills (2 dagdelen; nrs. 1, 2a/b, 9)
7. Casuïstiek (1 dagdeel; doorlopend)

Examen
De opleiding sluit af met een mondeling examen en bij goed gevolg ontvangen kandidaten een diploma. Het praktische ‘learning by doing’ is ook terug te zien in de eindtoets. De toetsvorm ligt in het verlengde van de bijeenkomsten. U krijgt één uur om een casus voor te bereiden die vervolgens individueel besproken wordt. Tijdens dit mondelinge tentamen ontstaat een dialoog die op zichzelf ook weer een lerend effect met zich meebrengt. Tijdens de voorbereiding en de eindtoets mag de kandidaat al het cursusmateriaal dat tijdens de opleiding ter beschikking is gesteld erop naslaan. Twee examinatoren zullen het mondeling examen afnemen, dat zal maximaal 30 minuten in beslag nemen.
Bij een succesvol afgerond mondeling examen ontvangen de deelnemers een diploma.

Niveau
Specialisatieniveau: een HBO- of WO-opleiding, tenminste drie jaar werkervaring in de trustsector en de (eventueel binnenkort te verkrijgen) bevoegdheid van gevolmachtigde.

Voor meer informatie of inschrijven klik hier.