• nl
  • en

Staatssecretaris van Financiën introduceert tax governance code voor bedrijven en belastingadviseurs

‘De manier waarop bedrijven en belastingadviseurs met de wet- en regelgeving met betrekking tot belastingontwijking en -ontduiking omgaan gaat veranderen. Naast het feit dat het betalen van belasting een wettelijke verplichting is, wordt er in toenemende mate als een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar gekeken’, zegt Arnaud Booij, partner, fiscaal advocaat en docent aan de universiteit van Leiden. ‘Een en ander is het gevolg van de visie van de Staatssecretaris van Financiën waarin hij het heeft over de introductie van een tax governance code voor bedrijven en belastingadviseurs. Daarmee wordt het betalen van belasting tot een ethisch vraagstuk verheven.’

Maatschappelijk debat

‘Steeds meer bedrijven voeren intern het gesprek over bovenstaande ontwikkeling, waarbij het doel van dit gesprek is een tax government code op te stellen om die vervolgens nauwkeurig na te gaan leven. Feitelijk functioneert deze code als een soort leidraad die, vanuit de eigen fiscaal-ethische uitgangspunten, aangeeft hoe men om wil gaan met de regels die worden aangegeven in de belastingwetgeving’, vervolgt Arnaud. ‘De staatssecretaris stimuleert deze houding en moedigt niet alleen bedrijven, maar ook belastingadvieskantoren aan om een ethische stelling in te nemen rondom dit thema. Waar het vooral om gaat is dat bedrijven zelf nadenken over wat ze wel of juist niet fiscaal-ethisch verantwoord vinden. Een illustratie van een niet direct ethische houding is bijvoorbeeld dat je de wet dan wel precies naleeft, maar vervolgens met fiscale trucjes voordeel probeert te behalen. Het gaat erom dat je naar de geest van de wet handelt, en dan op een authentieke manier, die je intrinsiek naar jezelf, het bedrijf, de overheid én de maatschappij kunt verantwoorden.’

Ervaring met opstellen governance code

‘Het hele proces staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt door het Rijk dus al wel volop gestimuleerd om na te denken over dit thema. Ook zijn er nog volop uitdagingen, alleen al omdat zowel bedrijven als belastingadvieskantoren niet in een soort collectief verenigd zijn, waardoor iedereen zijn eigen wiel gaat uitvinden. Dat maakt het met elkaar opstellen van een generiek inzetbare tax government code relatief lastig. Aan de andere kant nodigt het ook uit tot nadenken over dit thema en waar je als organisatie voor wil staan op dit vlak. Als kantoor hebben wij ervaring in het opstellen van dit soort codes. Mocht u een beroep op ons willen doen dan nodigen we u graag uit voor een gesprek. Bedenk in elk geval dat dit eraan komt, en hoe u daarmee om wil gaan vanuit uw organisatie’, besluit Arnaud.