• Nederlands
  • Engels

Update COVID-19 maatregelen!

Op 28 augustus kondigde het kabinet aan of en op welke wijze lopende COVID-19 maatregelen voor ondernemers en werkenden worden voortgezet. Een aantal maatregelen wordt verlengd tot 1 januari 2021 of zelfs tot 1 januari 2023. Het pakket steunmaatregelen, waaronder de NOW (tegemoetkoming loonkosten), Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen), TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb) wordt verlengd tot en met juni 2021. Hierna geven wij een (korte) update over deze maatregelen.

Maatregelen belastingen

Uitstel van betaling

In een eerder blog schreven wij over de regeling uitstel van betaling voor ondernemers in coronatijd. Het uitstel van betaling voor ondernemers gold aanvankelijk tot 1 oktober 2020. Deze periode is verlengd tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit betekent dat u uiterlijk 1 oktober 2020 een nieuwe aanvraag moet doen of uw lopende uitstel per die datum moet verlengen om uitstel te krijgen voor drie maanden. Zodra de regeling op 1 januari 2021 vervalt, komt ook het beleid om geen boete op te leggen als u de belasting niet op tijd betaalt te vervallen.

Betalingsregeling

Vanaf 1 januari 2021 zullen ondernemers de belastingschuld die zij hebben opgelopen door de regeling uitstel van betaling aan de Belastingdienst moeten gaan aflossen. De Belastingdienst zal ondernemers tot 1 januari 2023 een betalingsregeling aanbieden. Uiteraard is hier maatwerk geboden. Als het namelijk niet mogelijk blijkt te zijn om uw schuld binnen deze termijn af te lossen, dan is het in sommige situaties mogelijk om (op basis van huidig beleid) met de Belastingdienst een betalingsregeling te treffen voor een periode langer dan 2 jaar. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen wij u daarin bijstaan.

Invorderingsrente en belastingrente

Eerder schreven wij over de tijdelijk verlaagde percentages invorderingsrente en belastingrente in coronatijd. Het huidige verlaagde rentepercentage van 0,01% voor de invorderingsrente zal tot en met 31 december 2020 gelden. Voor de praktijk betekent dit dat per 1 januari 2021 weer het invorderingsrentepercentage van 4% zal gelden. Als u gebruik maakt van de uitstelregeling tot 1 januari 2021, dan zult u tot die tijd vrijwel geen extra rentekosten hebben op de belastingschuld die u uiteindelijk moet betalen.

Momenteel geldt voor de belastingrente ook het verlaagde percentage van 0,01%. Dit percentage wordt per 1 oktober 2020 weer verhoogd naar 4% voor diverse belastingen, waaronder de inkomstenbelasting. Voor de vennootschapsbelasting wordt het rentepercentage niet verhoogd naar 8%, maar geldt tot 31 december 2021 een percentage van 4% .

G-rekening ondernemers

In een eerder blog schreven wij over het beleid over de G-rekening. Het beleid over de verruimde deblokkeringsmogelijkheid voor ondernemers loopt af op 1 januari 2023. Dit is óók de termijn waarop, in beginsel, de betalingsregeling van 2 jaar afloopt.

Pakket steunmaatregelen

De NOW, Tozo en TVL worden vanaf 1 oktober 2020 met 9 maanden verlengd. Deze regelingen kunnen door ondernemers 3 keer per 3 maanden worden aangevraagd. Het kabinet zal geleidelijk een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regelingen wijzigen. U dient zich hier dus bij de aanvraag van deze regelingen bewust van te zijn. Het kabinet wijst bij gebruikmaking van de NOW nogmaals op het risico van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling en de handhaving daarop. Meer hierover kunt u lezen in een eerdere blog van ons.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.