• Nederlands
  • Engels

Verplichte inschrijving UBO register is van start gegaan

Per 27 september 2020 is het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register in werking getreden. De inwerkingtreding van het UBO-register volgt uit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In dit artikel kunt u meer lezen over de praktische zaken waar u tegenaan kunt lopen als (belasting)adviseur bij het voldoen aan de opgelegde vereisten die uit de nieuwe wet volgen.