Voorstel: “Track & Trace” voor de Belastingdienst

DGA op de korrel door de Belastingdienst

Het gebeurt met enige regelmaat dat er stukken (aangetekend) naar de belastingdienst worden gestuurd en daar wel aankomen, maar daarna onvindbaar zijn (zie o.a. opinie Heleen Elbert NDFR 2020/1788). Deze stukken worden soms gestuurd omdat de belastingdienst daarom vraagt, maar vaak gaat het om een verzoek tot vooroverleg. Er is vaak geen contactpersoon, en zal moeten worden na-gebeld om erachter te komen wie de zaak behandelt en wat de status is. Dat nabellen is een heel gedoe. Vaak weet men niet wie de zaak behandelt en kan men ook geen bevestiging geven of de brief is ontvangen. Daar komt bij dat de zaak veelal enige urgentie heeft, bijvoorbeeld vanwege termijnen die uit de wet voortvloeien.

Een systeem waaruit blijkt welke brief door wie wordt behandeld en wat de status van het verzoek/behandeling is zou daarom erg welkom zijn. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Stel, de belastingdienst laat deze correspondentie niet via de post lopen, maar via een speciaal daarvoor aangemaakt e-mail adres, bijvoorbeeld vooroverleg@belastingdienst.nl, of via een bepaalde pagina van de website van de belastingdienst waarin een formulier met bijlage wordt ingevuld. Alle verzoeken worden dan automatisch geregistreerd en krijgen een registratie nummer, waarvan de inzender direct een bevestiging krijgt (net als bij een bestelling bij een webwinkel). Vervolgens zou men via het invullen van dit registratienummer op diezelfde website kunnen verifiëren wat de status van het verzoek is, en, indien in behandeling, met wie contact kan worden opgenomen.

Een “track en trace” voor brieven aan de belastingdienst. Dat zou toch met niet al te veel investering mogelijk moeten zijn?  Het scheelt in ieder geval van beide kanten een hoop tijd en frustratie, maar geeft ook zekerheid dat de brief ook daadwerkelijk door iemand wordt behandeld en niet in het ronde archief belandt. Bovendien is dit ook een oplossing voor als er discussie bestaat of een bepaald poststuk überhaupt wel door de belastingdienst is ontvangen.

Doen dus!