• nl
  • en

Wat als er iets is misgegaan in de aangifte loonheffing

Het komt voor dat organisaties ontdekken dat er (in voorgaande jaren) iets misgegaan is in bijvoorbeeld de aangifte loonheffing van werknemers. De vraag is dan: Hoe kunt u dit het beste aanpakken en hoe kunt u dit in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen?

Wanneer er in een organisatie een nieuw bestuur aantreedt of binnen de financiële afdeling nieuwe mensen komen werken, wordt er vaak gekeken naar hoe de zaken geregeld werden door de voorgangers. Dan kan de conclusie zijn dat een nieuw bestuur zich afvraagt of het wel goed is gegaan. Een voorbeeld hiervan is als het nieuwe bestuur van de organisatie denkt dat er te weinig loonheffing is ingehouden over het loon in natura (zoals de verstrekking van een dienstwoning of auto). Wat doe je dan? Voortzetten van de oude fouten, het vanaf dat jaar anders doen of schoonschip maken met het verleden (mede) ten behoeve van de toekomst? Als de Belastingdienst dit zelf ontdekt, zou dat onder meer hoge boetes tot gevolg kunnen hebben. Wanneer u als organisatie dit ontdekt en zelf aankaart, kunt u wellicht een regeling met de Belastingdienst treffen.

Onderzoek en documentatie

Voordat u met de Belastingdienst in contact treedt, is het belangrijk dat er goed uitgezocht wordt wat er precies is misgegaan. Er kunnen namelijk meerdere oorzaken zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er jaren op een bepaalde manier is gewerkt, waardoor een mogelijke fout nooit is opgemerkt of kenbaar was. Of het kan zijn dat er tussentijds veranderingen zijn opgetreden in de fiscale wet- en regelgeving, en deze veranderingen nooit goed zijn doorgevoerd of de organisatie de kennis niet in huis heeft (gehad).

Wanneer cliënten met dit soort problematiek bij ons komen, doen onze fiscaal advocaten onderzoek naar wat er mis is gegaan. Zij doen een onderzoek naar de feiten en de fiscale kwalificatie daarvan. In het geval er uit het onderzoek komt dat er mogelijk te weinig belasting is betaald, kunnen wij de Belastingdienst benaderen. Uit ervaring weten we welke informatie belangrijk is voor de Belastingdienst. Hoe concreter de Belastingdienst een verzoek gepresenteerd krijgt, hoe effectiever de afhandeling kan zijn. Op basis van ons eerdere onderzoek stellen wij een memo op en gaan we het gesprek aan met de Belastingdienst. Hierbij kijken we onder meer naar of uw organisatie gebruik kan maken van een inkeerregeling, of dat er via andere wegen afspraken gemaakt kunnen worden. Daarbij proberen we onder andere boetes tot een minimum te beperken.

Betaalt de werkgever of werknemer?

Een naheffing loonheffing kan uiteindelijk zowel voor rekening van de werkgever als van de individuele werknemers komen. Dit is afhankelijk van allerlei factoren. Het kan ook voorkomen dat de afspraken die met de Belastingdienst gemaakt zijn over de naheffing, impact heeft op de (toekomstige) beloning van de werknemers. Als hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt binnen uw organisatie, zou dit voor (arbeids-) conflicten kunnen zorgen. We kunnen u hier vooraf op attenderen om zo zoveel mogelijk problemen te voorkomen.

Hoe voorkomt u dergelijke problemen?

De beste manier om problemen rond de aangifte te voorkomen, is door periodiek een controle te doen op de feiten binnen de organisatie en de recente wet- regelgeving en jurisprudentie. Dit geldt bij bijvoorbeeld de loonheffing, zowel op het salaris zelf, maar ook op de (bijkomende) vergoedingen en verstrekkingen. Ook is het verstandig om hierbij btw-heffingen in ogenschouw te nemen. Zo zorgt u ervoor dat eventuele fouten tijdig worden ontdekt, dit kan worden aangepast en u met een gerust hart aangifte kunt doen.