WFR Fiscaal Café over fiscale rechtsbescherming – livestream op 9 juni 2021

Sinds de toeslagenaffaire staat (het gebrek aan) fiscale rechtsbescherming in het middelpunt van de belangstelling. Reden voor de redactie van het Weekblad fiscaal recht om in het fiscaal café aandacht te besteden aan het onlangs uitgebrachte rapport van de Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken. Drie deskundigen geven op 9 juni a.s. hun visie op dit rapport.

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het gebrek aan rechtsbescherming overduidelijk bewezen. De fiscaal advocaten Rosery Niessen-Cobben, Guido de Bont en Arnaud Booij spreken in dat licht onder meer over de beginselen van behoorlijk bestuur, de toepassing van de hardheidsclausule, het recht van de burger als de overheid een bedreiging vormt en de menselijke maat bij massale fiscale processen.

De livestream vanuit Nieuwspoort van het WFR Fiscaal Café is gratis toegankelijk na aanmelding. Het programma op 9 juni start om 16.10 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via deze link.