• nl
  • en

mr. G. (Gonnie) van Dam

Fiscaal advocaat
E vandam@booijbikkers.nl - M +31 6 12 08 12 83

Gonnie van Dam is fiscaal advocaat (advocaat-belastingkundige). Zij begon haar loopbaan bij de Belastingdienst Grote Ondernemingen Amsterdam en Douane Nederland waar zij tien jaar werkte in de kapitaalsbelasting, voor het Financieel Expertise Centrum (FEC) en voor de Douane voor zowel de fiscale (Wet op de accijns) als niet-fiscale (VGEM) taken. Sinds 2011 is zij werkzaam in de advocatuur en heeft zij zich begeven op het snijvlak tussen het fiscaal recht, bestuursrecht en strafrecht. Sinds 2017 werkt zij voor Booij Bikkers met als specialisatie het douanerecht en de Wet op de accijns. Op bestuursrechtelijk gebied richt zij zich op de wet openbaarheid van bestuur (Wob), de aankomende Wet open overheid (Woo), de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de opvolgende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor de laatste twee rechtsgebieden verzorgt zij ook cursussen. Daarnaast schrijft zij regelmatig annotaties bij uitspraken over douanezaken voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) en Douanerechtspraak.

Zij is tevens opgeleid tot mediator en richt zich hierbij hoofdzakelijk op fiscale mediation, overheidsmediation, business mediation (zakelijke mediation) en mediation in strafzaken.

Gonnie heeft een voorliefde voor zogenoemde ‘probleemdossiers’.

Lid van:

  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging voor Belastingwetenschap