Werkwijze

Communicatie

Wij houden van snelheid en transparantie, zonder concessies te doen op degelijkheid en zorgvuldigheid. U kunt ons te allen tijde bereiken per e-mail of telefoon. Wij bewaken termijnen en zorgen ervoor dat in uw zaken tijdig voortgang komt. In voorkomende gevallen krijgt u toegang tot uw digitale dossier.

De medewerkers van Booij Bikkers kunnen u bijstaan in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Pools.

Financieel
Na een gratis intake die u tot niets verplicht, kunnen wij u in overleg als cliënt accepteren.

 

Identificatie is daartoe vereist. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. In beginsel werken wij tegen een uurtarief. Het basistarief voor partners varieert van € 275,- tot € 450,-. Voor onze medewerkers geldt een lager tarief. 

Afhankelijk van de aard van de zaak, het belang en de spoedeisendheid kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld met een gemiddeld tarief. Indien de zaak zich ervoor leent kan een (vooraf verschuldigde) fixed fee of een lager uurtarief in combinatie met een success fee worden afgesproken.

Maandelijkse factuur
In principe declareren wij maandelijks met een betalingstermijn van twee weken. U ontvangt een gespecificeerde factuur. Vaak zullen wij een depot of voorschot vragen dat wordt verrekend met de laatste factuur in een zaak.

Wwft, geheimhouding en verschoningsrecht
In de meeste gevallen zullen onze diensten niet vallen onder de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (de Wwft), omdat wij normaliter niet adviseren in dat kader. Ingeval de Wwft wel van toepassing is, wijzen wij u daarop. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij belastingadvies geven. In zo’n situatie zijn wij wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden aan de Financial Intelligence Unit, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Als advocaat hebben wij een wettelijke plicht tot geheimhouding en kunnen wij ons verschoningsrecht inroepen indien wij als getuige worden opgeroepen. Wij hebben geen plicht om aan FIOD, OM of enige andere overheid iets te verklaren over uw zaken. U kunt daarom in discretie en vertrouwelijkheid met ons overleggen.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie of wilt u direct een advocaat spreken? 

Neem contact met ons op