Gegevens praktijk

Rechtsvorm
Booij Bikkers Advocaten is de handelsnaam van Booij Bikkers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te Haarlem. Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65757262.
Het BTW-nummer is: NL856247157B0.

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
Booij Bikkers Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij HDI Global Specialty SE onder polisnummer V-062-012-661-8.
In de algemene voorwaarden van Booij Bikkers Advocaten zijn de beperkingen van de beroepsaansprakelijkheid opgenomen.

Klachtenregeling
Zoals in de algemene voorwaarden is vermeld, kent het kantoor een interne klachtenregeling met een klachtfunctionaris. Ingeval van tuchtrechtelijke klachten met betrekking tot door Booij Bikkers Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, zal Booij Bikkers Advocaten de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

Beroeps- en Gedragsregels
Onze advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag, Tel. 070 – 33 53 535, info@advocatenorde.nl). Zij zijn gebonden aan de voor advocaten geldende beroeps- en gedragsregels. U kunt deze vinden op www.advocatenorde.nl.