• nl
  • en

Tijdschrift Formeel Belastingrecht: Mandatory Disclosure: wat kunnen we daarvan verwachten?

Door: mr. dr. J.A. Booij

De staatssecretaris heeft in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer aangegeven welke maatregelen hij voorstaat in de aanpak van belastingontduiking. In zijn artikel in TFB nr. 1 van dit jaar heeft Arnaud Booij hierop al een eerste reactie gegeven. Toen is al door de redactie aangekondigd dat van elk van de in de brief genoemde onderwerpen nog een nader stuk in TFB zou verschijnen. Een van de onderwerpen die de staatssecretaris bespreekt in zijn brief is het onderwerp ‘mandatory disclosure’. In deze bijdrage gaat hij nader in op de vraag wat hier nu mee wordt bedoeld en op welke wijze hier mogelijk invulling aan kan worden gegeven.

Lees het gehele artikel hier.