• nl
  • en

Douanerechtspraak 2018/108: Commentaar bij Gerechtshof Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1422

Door: mr. G. van Dam

Etidroninezuur, CAS-nummer, kwalificatie, vrijstelling Post 2931 90 50

Tariefindeling etidroninezuur. Etidroninezuur wordt ingedeeld onder GN-postonderverdeling 2931 90 50 (etidroninezuur (INN) (1-hydroxyethaan-1,1-difosfonzuur) en zouten daarvan). Het product bestaat uit een mengsel van 40% water en 60% etidroninezuur en kwalificeert niet als het product dat wordt aangeduid met CAS-nummer 2809-21-4. Het Hof oordeelt dat het product daarom niet in aanmerking komt voor vrijstelling van douanerechten als bedoeld in Bijlage I, eerste deel, titel II, deel C, punt 1, sub 1, (Farmaceutische producten) juncto bijlage 3 bij Verordening nr. 2658/87. Dit houdt in dat niet de aanvullende TARIC-code 2500, maar aanvullende TARIC-code 2501 van toepassing is. De bindende tariefinlichting is terecht ingetrokken. Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Lees de gehele uitspraak en het commentaar hier.