• Nederlands
  • Engels

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2019/4: Het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage

Door: mr. dr. J.A. Booij:

In dit artikel behandelt de auteur het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage dat op 17 december 2018 bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de EU-arbitragerichtlijn (hierna: Richtlijn) die op 10 oktober 2017 door de Raad van de EU is aangenomen. De Richtlijn dient uiterlijk 30 juni 2019 te zijn geïmplementeerd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste en opvallendste onderdelen van het wetsvoorstel en doet de auteur enkele aanbevelingen aan de wetgever. Lees het gehele artikel hier.