• nl
  • en

NTFR 2018/1410: Commentaar bij Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:910

Door: mr. G. van Dam

Bij ontduiking van antidumpingrechten geen beroepmogelijk op bindende inlichting betreffende de oorsprong

Belanghebbende heeft als indirecte vertegenwoordiger van B bv aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van de biodiesel. In deze aangiften heeft zij Canada als land van oorsprong vermeld. B bv beschikt namelijk over bindende inlichtingen betreffende de oorsprong (BOI’s) van de Britse douaneautoriteiten waarin is vermeld dat biodiesel van een zekere samenstelling de oorsprong Canada heeft. In 2012 is uit onderzoek van het antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF) gebleken dat bij de invoer van biodiesel met oorsprong de VS de antidumpingrechten worden ontdoken door deze aan te geven als biodiesel uit Canada. Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur aan belanghebbende de onderhavige uitnodigingen tot betaling (utb’s) uitgereikt. Volgens Hof Amsterdam (19 mei 2016, nr. 14/00384, NTFR 2016/1566) kan belanghebbende zich op de BOI’s beroepen en zijn de utb’s ten onrechte uitgereikt. De Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak omdat het hof essentiële stellingen van de inspecteur onbesproken heeft gelaten. Zo had de inspecteur aangevoerd dat het vermoeden is gewettigd dat ontduiking van antidumpingrechten is beoogd en dat in dat geval niet met succes een beroep kan worden gedaan op de BOI’s. De zaak wordt verwezen.

Lees de gehele uitspraak en het commentaar hier.