• nl
  • en

Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht: Afkalving rechtsbescherming bij informatie-uitwisseling aan het buitenland?

Door: mr. dr. J.A. Booij

In deze bijdrage staat de vraag centraal of sprake is van een afkalving van de rechtsbescherming bij grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Daartoe blikt Arnaud Booij eerst terug naar de tijd dat er nog een ‘kennisgevingsprocedure’ was, op basis waarvan diegene die informatie heeft verstrekt bezwaar kon maken tegen de gegevensuitwisseling met een andere staat. Daarna bespreekt hij de huidige situatie en gaat hij in op de recente Berlioz-zaak. Ten slotte komt hij tot een conclusie ten aanzien van de status van de procedurele rechtsbescherming.

De potentieel belanghebbenden bij rechtsbescherming zijn:

  • De belastingplichtige als informatieverstrekker (ten behoeve van eigen belastingheffing in het buitenland);
  • De derde als informatieverstrekker van eigen informatie (ten behoeve van eigen belastingheffing);
  • De derde als informatieverstrekker van informatie van anderen die onder hem/haar rust;
  • De belastingplichtige ten behoeve van wiens belastingheffing informatie wordt ingewonnen en/of uitgewisseld.

Bij alle situaties die Arnaud Booij in dit artikel bespreekt, komt de vraag op wie in dat kader als belanghebbende kan worden aangemerkt. Hij verwijst dan naar bovengenoemde categorieën.

In het kader van dit artikel maakt hij onderscheid tussen de fase van de informatieverstrekking aan de Belastingdienst en de fase waarin de verzamelde informatie wordt uitgewisseld met de bevoegde autoriteiten van andere staten.

Lees het gehele artikel hier.