• nl
  • en

Tijdschrift Formeel Belastingrecht: ‘Arbitrage, de oplossing voor grensoverschrijdende fiscale geschillen?’

Door: mr. dr. J.A. Booij:

In geval van een discussie tussen landen over de toepassing van een belastingverdrag zullen deze landen conform art. 25 OESO-modelverdrag het geschil trachten op te lossen door middel van een Mutual Agreement Procedure (MAP). Een dergelijke MAP levert echter niet altijd een werkzame uitkomst op. De afgelopen jaren krijgt de mogelijkheid tot arbitrage in internationale belastinggeschillen meer de aandacht. Door toepassing van arbitrage zullen MAP’s in de toekomst vaker tot een oplossing leiden. In deze bijdrage schetst de auteur de mogelijkheden die er zijn voor landen om geschillen over de toepassing van \ belastingverdragen door middel van arbitrage op te lossen. Hij gaat in het bijzonder in op de verschillen tussen de EU-richtlijn en de arbitrageregeling in het MLI (Multilateraal Instrument). Lees het gehele artikel hier.