• Nederlands
  • Engels

Tijdschrift Formeel Belastingrecht december 2019: ‘Het UBO-register, praktisch beschouwd’

Door: mr. dr. J.A. Booij
Nummer 8, december 2019

In Nederland is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wv Wft) gewijzigd, ter implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn (hierna: de richtlijn). Onderdeel daarvan is de introductie van het UBO-register, waarvoor op 17 maart 2017 een aparte consultatie Implementatiewet UBO-register is gepubliceerd. Eind 2017 was hierover nog altijd geen wetsvoorstel verschenen. Wat is de status van het UBO-register bijna twee jaar later?

Op dit moment is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten1 (hierna: het wetsvoorstel) in behandeling bij de Tweede Kamer. Het streven is dat het register vanaf januari 2020 in werking zal treden, maar het is de vraag of dit gehaald gaat worden, aangezien er pas op 7 oktober 2019 een nota naar aanleiding van het verslag d.d. 29 mei 20192 (hierna: de nota) is gekomen. In de nota wordt aangegeven dat de tijdige inwerkingtreding van het wetsvoorstel afhankelijk is van de behandeling in het parlement.

Lees het gehele artikel hier.