• Nederlands
  • Engels

Tijdschrift Formeel Belastingrecht december 2019: ‘Het verhalen van nageheven loonbelasting op de werknemer’

Door: mr. C.A.H. (Charlotte) Bikkers
Nummer 8, december 2019

Op basis van artikel 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt onder andere van werknemers, of van hun inhoudingsplichtige, loonbelasting geheven. Inhouding en afdracht verlopen echter niet altijd optimaal. In dat geval kan de werknemer of de werkgever alsnog de rekening gepresenteerd krijgen voor de loonbelasting die (ten onrechte) niet is afgedragen. De werkgever kan dan te maken krijgen met eindheffing. Charlotte Bikkers gaat in op de vraag in welke gevallen de werkgever deze nageheven loonbelasting kan verhalen op de (ex-)werknemer.

Lees het gehele artikel hier.