• nl
  • en

Booij Bikkers Academy

Nieuwe cursussen online bij Booij Bikkers Academy i.v.m. coronavirus:

In tijden van corona zal de ene advocaat het heel druk hebben, maar heeft de ander tijd over. Speciaal voor die laatste groep hebben wij enkele live-webinars (video conference) ontwikkeld, waardoor de vrije tijd effectief kan worden benut.

De webinars worden online gegeven via “Zoom”. Alle participanten loggen in en kunnen de docent en elkaar via de video zien. We doen net alsof het een fysieke bijeenkomst betreft en proberen het interactief te houden. 

Inschrijving via: academy@booijbikkers.nl

Cursus Wwft

Doelgroep: advocaten, notarissen en belastingadviseurs 
Docent: Arnaud Booij
Duur: 2 uur (2 PE punten)
Datum: woensdag 15 april 2020 van 09:30 – 11:30 uur
Kosten: EUR 150,- excl. btw

Het eerste webinar betreft de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) voor advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Elke medewerker van deze kantoren moet volgens de Wwft geschoold worden. Elk kantoor moet een Wwft-beleid opstellen. Bovendien moet elke organisatie iemand hebben aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Wwft-beleid. 

Na afloop van de webinar zijn de deelnemers op de hoogte van de werking van de Wwft en de relevantie voor hun praktijk. Ze zijn dan ook op de hoogte van de hoofdlijnen van een Wwft-beleid en weten welke verantwoordelijkheden zij en hun kantoor daarbij hebben.

Cursus Mandatory Disclosure/DAC 6

Doelgroep: advocaten, notarissen, accountantskantoren, trustkantoren, investment bankers en andere financiële en juridische dienstverleners
Docent: Arnaud Booij
Duur: 3 uur en 15 minuten, 3 PE punten
Datum: vrijdag 17 april 2020 van 09:15 – 12:30 uur
Kosten: EUR 195,- excl. btw

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle “intermediairs” aan de belastingdienst melden als er grensoverschrijdende constructies worden opgezet of transacties worden uitgevoerd die vallen onder een lijst van potentieel fiscaal agressieve structuren. Aan de wet/richtlijn zit een terugwerkende kracht: Ook alle constructies die zijn geïmplementeerd na 25 juni 2018 die onder de reikwijdte van de wet/richtlijn vallen moeten dan alsnog gemeld worden. Er staat een hoge boete op.

Deze verplichting is niet alleen van toepassing op belastingadviseurs, maar ook op de financiële en juridische dienstverleners die helpen om de constructie op te zetten of uit te voeren. Zij moeten hun organisatie zo inrichten dat ze in staat zijn om dergelijke constructies te herkennen en te weten of ze zelf een melding moeten doen.

Na afloop van deze cursus weten de deelnemers wat “Mandatory Disclosure“ inhoudt, wanneer zij hiermee te maken kunnen krijgen en wat de impact hiervan is op de interne organisatie.

Booij Bikkers Academy

Ons kantoor verzorgt diverse fiscale en juridische cursussen en opleidingen. De cursussen worden verzorgd door verschillende docenten, onder wie Arnaud Booij en externen uit de praktijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cursussen en opleidingen. De meeste cursussen worden in-house verzorgd.

Vanaf 1 oktober 2018 biedt Booij Bikkers advocaten de volgende specifieke cursussen aan:

  Advocaten Belastingadviseurs Trustkantoren Financiële
instellingen
Commissarissen
en bestuurders
Cursussen/
opleiding
Fiscaal recht voor
ondernemingsrecht advocaten
Fiscaal proces- en boeterecht

Basis Opleiding Trust Officer (BOTO I)
(HQ erkenning)

Basis Opleiding Trust Officer (BOTO II)

(HQ erkenning)

Integriteits-
risicoanalyse
Toetsing
door toezichthouder
  WWFT WWFT Masteropleiding
Trust officer
(HQ-accreditatie)
Update fiscale ontwikkelingen Aansprakelijkheid
van bestuurders en commissarissen
  Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor belastingschulden Actualiteiten Tax & Compliance   Risicoanalyse
  Fiscale aspecten samenwerkingsverbanden Jurisprudentiebijeenkomsten Permanente Educatie-sessies    
  Mediation in de advocatuur Mediation in fiscale zaken Toetsing bestuurders Toetsing bestuurders  
  Fiscaal recht voor strafrechtadvocaten Internationale
gegevensuitwisseling
Risicoanalyse:
Legal & Tax
Risicoanalyse:
Legal & Tax
 
  BTW Fiscale due diligence Focus on taxation
(English)
   
    Risico’s voor
de belastingadviseur

Executive leergang Integriteitsrisicomanagement

 

   

Heeft u een vraag over Booij Bikkers Academy?

Wilt u meer informatie over een op maat gemaakte cursus, onze opleidingen, trainingen en workshops? 

Neem contact met ons op