Fiscaal Recht

Booij Bikkers is gespecialiseerd in fiscaal recht en financieel toezicht. Ons team bestaat uit fiscale advocaten (advocaten- belastingkundigen) en legal managers. Wij worden meestal ingeschakeld als er een conflict is of dreigt. Een conflict met de belastingdienst of een conflict over belastingen. Dit kan ook zijn in samenhang met ondernemingsrecht (bijvoorbeeld een overname, of bestuurdersaansprakelijkheid) of het strafrecht.

Formeel belastingrecht

Wij worden veel ingeschakeld in Formeel-rechtelijke zaken, zoals:

 • Fiscaal procesrecht, de Algemene Wet Rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht
 • Fiscale cassatieprocedures
 • De informatiebeschikking
 • Boekenonderzoeken door de belastingdienst
 • Inkeerregelingen
 • Fiscale beboeting
 • Fiscaal strafrecht

 • Invorderingsrecht
 • Aansprakelijkheid voor belastingschulden (bestuurdersaansprakelijkheid, inleners/ketenaansprakelijkheid);
 • Internationale informatie-uitwisseling
 • Mutual Agreement Procedures (MAP’s)
 • Internationale fiscale geschillen
 • Klachten bij de Ombudsman

Rechtsgebieden

Wij geven second opinions en hebben specifieke ervaring op de volgende fiscale rechtsgebieden:

 • Vennootschapsbelasting, dividendbelasting
 • Internationaal belastingrecht, verdragstoepassing
 • Europees belastingrecht
 • Aansprakelijkheid voor belastingschulden

 • Inkomstenbelasting/Loonheffing/Sociale verzekeringen
 • Overdrachtsbelasting/BTW/Douanerechten
 • Erf-en schenkbelasting
 • Gemeentelijke heffingen (WOZ/OZB, legisheffing, baatbelasting)

Zaken in verband met belastingrecht

Daarnaast worden wij ingeschakeld in zaken die verband houden met belastingrecht, zoals:

 • Tuchtrecht voor belastingadviseurs/accountants
 • Mediation in belastinggeschillen
 • Toepassing van de WWFT

 • Aansprakelijkheid voor onjuiste belastingadviezen
 • Garanties en vrijwaringen in overnamecontracten
 • Fiscale aspecten van specifieke (internationale) contracten

Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie of wilt u direct een advocaat spreken? 

Neem contact met ons op