• Nederlands
  • Engels

Een aantal belangrijke fiscale (steun)maatregelen op een rij

In verband met de coronacrisis heeft het Kabinet een (nood)pakket aan maatregelen geïntroduceerd om de ondernemer te ondersteunen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 oktober 2020. In deze blog zetten wij een aantal belangrijke fiscale maatregelen op een rij.

Uitstel van betaling

Het is voor ondernemers mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor diverse belastingsoorten. Dit uitstel geldt bij de eerste aanvraag automatisch voor drie maanden. In het geval uitstel langer dan drie maanden nodig is zal uit het verzoek om uitstel moeten blijken dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Wanneer het verlengde verzoek gaat om een bedrag van € 20.000 of meer dan zal bij dit verzoek een verklaring van een derde-deskundige nodig zijn. Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat er geen afzonderlijke melding betalingsonmacht gedaan hoeft te worden als er in verband met corona om uitstel is gevraagd. Wij adviseren daarbij wel goed op te letten. Lees voor meer informatie onze blog over “Uitstel van betaling: coronavirus? Wees u bewust van melding betalingsonmacht!” Gedurende het uitstel geldt voor alle belastingmiddelen dat de belastingrente en invorderingsrente voor tot 1 oktober 2020 verlaagd is naar 0,01 procent.

Gebruikelijk loon achteraf bepalen voor heel jaar

In het jaar 2020 is toegestaan dat ab-houders/DGA’s die te maken krijgen met een omzetdaling van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019. Het gebruikelijk loon mag achteraf bepaald worden, aldus de Belastingdienst. Hiervoor is geen verzoek om instemming van, of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.  Als aan het eind van het jaar blijkt dat de BV gedurende het jaar te weinig heeft betaald, moet de BV het meerdere aangeven als loon en er belasting over betalen.

Deblokkering G-rekening

Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering van het overschot op een g-rekening is het in verband met de coronacrisis een tijdelijke mogelijkheid om de bedragen op de g-rekening vrij te geven die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting. Voorwaarde is dat uitstel van betaling is verleend voor deze aanslagen. Hierdoor krijgt de ondernemer dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. In geval van fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening kan de Belastingdienst vrijgave van deze bedragen weigeren.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%. Hierdoor kunnen wergevers mogelijk thuiswerken ruimer faciliteren of heeft de DGA een extra onbelaste uitgave.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@booijbikkers.nl of 085 20 30 950.